08.03.2023 | Felleskjøpet

De neste ukene har Felleskjøpet satt et tverrfaglig fokus, hvor bondesamvirket skal ligge i forkant.

– Felleskjøpet er bondens selskap, og vi jobber hver dag med å bidra til å styrke våre medlemmers økonomi på kort og lang sikt. Krigen i Ukraina har skapt store følger det siste året, og det på mange plan. Vi har blant annet merket lange ledetider, leveringsutfordringer og uforutsigbare priser. Vi jobber hardt for å være leveringsdyktig, og vi skal klare det, sier Eivind Torkildsen, kommersiell sjef for landbruk i Felleskjøpet Agri.

  – Vi er klare for sesong, og nå ønsker vi at også bonden skal ligge i forkant. Følgene av krigen gjør at dette er viktigere enn noen gang, sier Torkildsen.

Fokusområdene

Dette er de fire områdene Felleskjøpet setter ekstra fokus på de neste ukene:

  • Er alt klar for beiteslippet?
  • Er du klar for lamminga?
  • Har du alt som trengs til våronna?
  • Gjør redskapen klar til sesong?

– Vi ønsker å forberede bonden og bidra til at hen sørger for å kjøpe inn og bestille det som trengs før det virkelig trengs. Det gir sikre leveringer til bonden, og vi vil ikke få leveringsutfordringer, sier Eivind Torkildsen, som følges opp av kollega Hans Petter Eik, som er sjef for kategori maskin i Felleskjøpet.

– Hver sesong får vi spørsmål fra kunder som mangler plogspisser, men spørsmålene kommer ofte når plogen står klar på traktorene og våronna er i gang. Ta en titt på plogen, og andre redskaper, allerede nå. Er det noe som trengs, ja, så er det lurt å bestille det inn i god tid, sier Eik.

En god øvelse

Felleskjøpet er et stort selskap med et svært bredt varesortiment til alle deler av landbruket. Kunder kan ofte ha mange spørsmål.

– Vi skal alltid kunne svare om alt fra gjerdestolper til melkeerstatning. Å være klare for sesong er en god øvelse både for oss og for bonden der ute, mener Eivind Torkildsen.

Ragnar Dæhli er forretningsområdesjef for plantekultur i Felleskjøpet. Han har blant annet overordna ansvar for alt salg av mineralgjødsel og plantevernmidler ut fra Felleskjøpet.

– Det dukker alltid opp noen etternølere. I Felleskjøpet skal vi selvsagt ivareta disse også. Konkret på gjødsel har nok varierende priser bidratt til at noen sitter på gjerdet før de bestiller. Vår anbefaling er å ikke sitte der for lenge. Legg inn ordren tidsnok så du er sikra levering før våronna, sier Dæhli.

Han understreker at det fortsatt er mye gjødsel som skal produseres, skipes til Felleskjøpets terminaler, pakkes, skipes vestover og nordover og leveres til sluttbruker med bil.

– Vi skal gjøre alt for å være klare til sesong. De neste ukene vil trolig kundene våre også få spørsmålet om de er klare. Det stilles i beste mening, sier Ragnar Dæhli.