Har du en eldre traktor, tresker eller rundballepresse? Da kan du tegne en serviceavtale med
oss for å få forutsigbare utgifter de neste 3 årene.

Denne serviceavtalen sikrer deg profesjonell oppfølging av vårt ettermarkeds-apparat, og
forutsigbare kostnader i flere år framover. Vi gjør vårt ytterste for at våre kunder skal få en
bedre totaløkonomi og oppleve en tryggere hverdag.

Fordeler med FK serviceavtale: 

• Forutsigbare kostnader som gir trygghet
• Jevnlig service og støtte gir mindre risiko for driftsavbrudd
• Høyere annenhåndsverdi

Du kan tegne FK serviceavtale på eldre traktor, tresker og rundballepresser.