0

Tilskuddsfôr utviklet for
norske husdyr og norske forhold

Pluss tilskuddsfôr dekker dyras behov for mineraler og vitaminer, samt forebygger sjukdom. Det gir god dyrevelferd og gode produksjonsresultater. 

Pluss har ulike farger på emballasjen som gjør det enklere å finne riktig produkt til ulike dyreslag.

Velg riktig tilskuddsfôr:

Om Pluss tilskuddsfôr

 

Aktuelle artikler om tilskuddsfôr:

Legg til snarvei på hjemskjerm?