Tilskuddsfôr utviklet for norske husdyr og norske forhold

Pluss tilskuddsfôr dekker dyras behov for mineraler og vitaminer, samt forebygger sjukdom. Det gir god dyrevelferd og gode produksjonsresultater. 

Pluss har ulike farger på emballasjen som gjør det enklere å finne riktig produkt til ulike dyreslag.

Velg riktig tilskuddsfôr

Aktuelle artikler om tilskuddsfôr

SE ALLE ARTIKLER
Ta vare på ammekua med riktig tilskuddsfôr
En god start for kalven
Tar vare på kalven med godt stell og kjærlighet
Ny bonde i Vik
Ammeku - det er en livsstil

TIlskuddsfôr til lam

Betalingspartnere