Meny

Natura Drøv

Natura er Felleskjøpets merkenavn for økologisk produkter til bønder som driver med husdyr og jordbruk. Naturas sortiment er tilpasset regelverket som til enhver tid gjelder for økologisk drift. Det er lagt vekt på at Natura sortimentet enkelt skal kunne kombineres med gårdens ressurser. Det er Mattilsynet som har ansvar for å forbedre og gjennomføre regelverksprosessen, samt ansvar for tolking av regelverket i all økologisk produksjon. Mattilsynet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio.

Velg rett Natura til din økologiske drøvtyggerproduksjon av Felleskjøpet Velg rett Natura til din økologiske drøvtyggerproduksjon

Vårt Natura sortiment til drøvtygger er tilpasset ulike produksjons ønsker, fôring med ulikt grovfôr og fôring med bruk av eget korn i rasjonen. ... Les mer

Betalingspartnere