Natura til drøvtyggere

Natura er Felleskjøpets merkenavn for økologisk produkter til bønder som driver med husdyr og jordbruk. Naturas sortiment er tilpasset regelverket som til enhver tid gjelder for økologisk drift. Det er lagt vekt på at Natura sortimentet enkelt skal kunne kombineres med gårdens ressurser. Det er Mattilsynet som har ansvar for å forbedre og gjennomføre regelverksprosessen, samt ansvar for tolking av regelverket i all økologisk produksjon. Mattilsynet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio.

Natura - Fôring til storfe og småfe

Natura til drøvtyggere

Økologiske vitaminer og mineraler til alle drøvtyggere

Økologiske vitaminer og mineraler til storfe og geit

Betalingspartnere