Fôring - Natura storfe og småfe

Storfe

Natura Drøv finnes i flere varianter tilpasset ulike produksjonsmål og grvfôrkvaliteter.

 • Natura Drøv er et allsidig kraftfôr som er tilpasset et grovfôr med god energi- og proteininnhold. Natura Drøv er velegnet til både mjølkeku, ungdyr og til kjøttproduksjon.
 • Natura Drøv Ekstra er toppkraftfôret til mjølkeproduksjon. Passer også når grovfôret har et moderat energi- og proteininnhold.
 • Natura Drøv Viola er soyafritt kraftfôr basert på råvarer fra nærliggende land.
 • Natura Drøv Fiber er et pelletert fiberprodukt som kan benyttes til både storfe, småfe og svin. Den er ikke tilsatt vitaminer og mineraler, har et høyere fiberinnhold, og kan brukes i kombinasjon med fiberfattig grovfôr med godt energiinnhold, eller i kombinasjon med andre Natura produkter.
 • Natura Drøv Protein er et reint proteinprodukt, og kan blant annet brukes i fôrrasjoner der det benyttets eget korn, eller fôrsituasjoner der det er behov for ekstra proteintilskudd. Natura Protein er ikke tilsatt vitaminer og mineraler og kan dermed benyttes til både storfe og småfe.
 • Natura Drøv Karbo Prisgunstig stivelsesrikt kraftfôr bestående av korn, melasse, mineraler og vitaminer. Kan brukes som eneste kraftfôr i kombinasjon med godt grovfôr til ungdyr og okser.Natura Drøv Karbo vil egne seg i grunnrasjon til mjølkekyr når det brukes grovfôr med høgt proteininnhold eller en tilpasset mengde med Natura Protein.
 • Natura Drøv Start er et smakelig kraftfôr tilpasset den unge drøvtyggeren. Kan gis til kalven fra dag en.

  

Natura til storfe

Se flere produkter

Småfe

Natura Drøv finne i flere varianter tilpasset ulike produksjonsmål og grovfôrkvaliteter.

 • Natura Sau er et allsidig kraftfôr som er tilpasset et grovfôr med god energi- og proteininnhold.
 • Natura Fiber er et pelletert fiberprodukt som kan benyttes til både storfe, småfe og svin. Den er ikke tilsatt vitaminer og mineraler, har et høyere fiberinnhold, og kan brukes i kombinasjon med fiberfattig grovfôr med godt energiinnhold, eller i kombinasjon med andre Natura produkter ​
 • Natura Drøv Start er et smakelig kraftfôr tilpasset den unge drøvtyggeren. Kan gis til kalven fra dag en.
 • Natura Protein er et reint proteinprodukt, og kan blant annet brukes i fôrrasjoner der det benyttets eget korn, eller fôrsituasjoner der det er behov for ekstra proteintilskudd. Natura Protein er ikke tilsatt vitaminer og mineraler og kan dermed benyttes til både storfe og småfe.

Grovfôr

Grovfôret er bærebjelken i fôring av drøvtyggeren. 

For å sikre et godt grovfôropptak, og god produksjon  er det viktig med et smakelig, energirikt grovfôr. God fortørking og bruk av ensileringsmidler vil gi mer av det verdifulle mikrobeproteinet som kan være mangelfullt i økologisk produksjon. Det er Mattilsynet som har ansvar for å forbedre og gjennomføre regelverksprosessen, samt ansvar for tolking av regelverket i all økologisk produksjon. Mattilsynet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio. For nærmere informasjon om dette, se deres sider www.debio.no.

Les mer om:

 

Betalingspartnere