0

Storfe

Natura Drøv kraftfôr som er Felleskjøpets økologiske kraftfôr passer til alle typer grovfôr og produksjoner. For å dekke dyras behov er det viktig å velge riktig Natura Produkt.

Natura Drøv16 er et allsidig kraftfôr som er tilpasset et grovfôr med god energi- og proteininnhold. 

Natura Drøv 19 er toppkraftfôret til mjølkeproduksjon  og også der grovfôret ellers har moderat energi-og proteininnhold.

Natura Drøv Viola er soyafritt kraftfôr basert på råvarer fra nærliggende land.

Natura Drøv Fiber har et høyere fiberinnhold, og kan brukes i kombinasjon med fiberfattig grovfôr med godt energiinnhold, eller i kombinasjon med Natura Drøv 19. 

I fôrrasjoner der det benyttes eget korn  eller det ellers er behov for ekstra proteintilskudd anbefaler vi Natura Drøv Protein.

Husk alltid å balansere fôrrasjonen med tilstrekkelig vitamin- og mineraltislkudd. Bruk da Natura Minovit tilskuddsfôr.

Til kalv anbefales Natura Drøv Start, som sikrer den unge drøvtyggeren en god start.  

Småfe

Natura Drøv kraftfôr som er Felleskjøpets økologiske kraftfôr passer til alle typer grovfôr og produksjoner. For å dekke dyras behov er det viktig å velge riktig Natura Produkt. 

Natura Drøv16 er et allsidig kraftfôr som er tilpasset et grovfôr med god energi- og proteininnhold.

Natura Drøv 19 er toppkraftfôret til mjølkeproduksjon  og også der grovfôret ellers har moderat energi-og proteininnhold.

Natura Drøv Viola er soyafritt kraftfôr basert på råvarer fra nærliggende land.

Natura Drøv Fiber har et høyere fiberinnhold, og kan brukes i kombinasjon med fiberfattig grovfôr med godt energiinnhold, eller i kombinasjon med Natura Drøv 19. 

Natura Sau til sauen, her blir protein og energiinnholdet tilpasset søyas behov gjennom året. 

I fôrrasjoner der det benyttes eget korn  eller det ellers er behov for ekstra proteintilskudd anbefaler vi Natura Drøv Protein.

Husk alltid å balansere fôrrasjonen med tilstrekkelig vitamin- og mineraltislkudd. Bruk da Natura Minovit tilskuddsfôr.

Til lam og kje anbefaler vi vårt spesialfôr til unge drøvtyggere, Natura Drøv Start

Grovfôr

Grovfôret er bærebjelken i fôring av drøvtyggeren. 

For å sikre et godt grovfôropptak, og god produksjon  er det viktig med et smakelig, energirikt grovfôr. God fortørking og bruk av ensileringsmidler vil gi mer av det verdifulle mikrobeproteinet som kan være mangelfullt i økologisk produksjon. Det er Mattilsynet som har ansvar for å forbedre og gjennomføre regelverksprosessen, samt ansvar for tolking av regelverket i all økologisk produksjon. Mattilsynet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio. For nærmere informasjon om dette, se deres sider www.debio.no.

Les mer om:

 

Legg til snarvei på hjemskjerm?