Velg riktig kraftfôr til oppal foreldredyr

Felleskjøpets kraftfôr til oppal av foreldredyr tilfører kyllingen alt den trenger av næringsstoffer. Kromat Oppdrett Kylling/Moderat er basert på erfaringer i norsk oppdrett av foreldredyr og samarbeid med produsentene og avlsselskapene. Sortimentet er tilpasset ulike faser i oppdrettsperioden. I disse fasene har ungdyrene ulikt behov for de forskjellig næringsstoffene. ​

Vi vektlegger bruk av gode råvarer og riktig forhold mellom de ulike næringsstoffene for å kunne bidra til korrekt og god utvikling av høner og haner som skal produsere rugeegg senere i livet.

Startfôr til  kyllinghybriden Ross 308 og Ranger Gold

Startfôr til kyllinghybriden Hubbard, Ranger Gold og flere

Kromat Oppdrett Kylling Prestart Kromat Oppdrett Moderat Prestart G(ryn)
Kromat Oppdrett Kylling 1

Kromat Oppdrett Moderat Prestart P(ellets)​

​Kromat Oppdrett Kylling 2 Müsli

​Kromat Oppdrett Moderat 1

Kromat Oppdrett Kylling 2 P

Kromat Oppdrett Moderat 2

 

Velg riktig kraftfôr ved flytting/kjønnsmodning

Kromat Gull Müsli/Avl Moderat muliggjør presisjonsfôring av foreldredyr. Presise valg og overganger av kraftfôr vil bidra til bedre økonomisk resultat. Det er samtidig bra for miljøet og bidrar til god dyrevelferd. ​

Startfôret vil stimulere til utvikling av kjønnsorgan og forberede hønene på egglegging.​

Når flokken begynner å legge egg er det viktig å tilby verpefôr så raskt som mulig. Eggleggingen krever at hønene får i seg mye kalsium og vi anbefaler overgang til verpefôr når flokken verper 2%.

Fôr til Ross 308 og Ranger Gold

Fôr til andre hybrider

Kromat Gull Müsli Start Kromat Avl Moderat Start
Kromat Gull Müsli 1

Kromat Moderat 1

 

Velg riktig kraftfôr ved oppverping/topproduksjon

I denne perioden trenger høna et fôr som dekker behovet for energi, protein og andre næringsstoffer både hos seg selv, og for å produsere egg. Kromat Avl Moderat/Gull Müsli vil sikre optimal kroppsvektsutvikling, produksjon og fertilitet.​

Hanene trenger sitt eget fôr da de ikke har det samme behovet for næringsstoffer som hønene. Følg med på vektutvikling, brystmuskulatur og fertilitet hos hanene underveis i innsettet. ​

Hanefôr med müslistruktur vil gi lengre etetid, jevnere tilførsel av næringsstoffer og mer metthetsfølelse for hanene.

Fôr til Ross 308 og Ranger Gold

Fôr til andre hybrider

Kromat Gull Müsli 1 Kromat Avl Moderat 1
Kromat Gull Müsli Hane

Kromat Moderat Hane 1 Müsli

 

Velg riktig kraftfôr ved midtproduksjon

Når rugeegghønene blir eldre har de behov for annen sammensetning av mineraler for å kunne ta vare på skallkvaliteten. Det er av betydning å skifte fôr til hønene til riktig tid for å unngå for høye eggvekter og/eller ta vare på skallkvaliteten. ​

Hanene trenger sitt eget fôr da de ikke har det samme behovet for næringsstoffer som hønene. Følg med på vektutvikling og fertilitet hos hanene underveis i innsettet. For semivoksende hybrider anbefales det en overgang til Hane 2 ved ca 35 ukers alder for å unngå for høy kroppsvektutvikling, samt å sikre god fertilitet.

Fôr til Ross 308 og Ranger Gold

Fôr til andre hybrider

Kromat Gull Müsli 2 Kromat Avl Moderat 2
Kromat Gull Müsli Hane

Kromat Moderat Hane 2 Müsli

 

Velg riktig kraftfôr ved sluttproduksjon

Et riktig inntak av næringsstoffer med hensyn til produksjon og fôropptak vil bidra til bedre dyrevelferd og økt bærekraft. ​

På slutten av produksjonsperioden vil ikke rugeegghønene ha like høyt behov for protein som tidligere. Samtidig har behovet for mineraler endret seg. Sørg for overgang til fôr med mer tilpasset mineralinnhold for en god skallkvalitet.

Fôr til Ross 308 og Ranger Gold

Fôr til andre hybrider

Kromat Gull Müsli 3 Kromat Avl Moderat 2
Kromat Gull Müsli Hane

Kromat Moderat Hane 2 Müsli

Betalingspartnere