1130x470 Banner Kylling.jpg

Kylling

Bedre resultater med mer presis fôring

Økt presisjon i fôringen gir mulighet for å hente ut kyllingens potensiale, noe som er positivt for økonomi, dyrehelse og miljø.

Vi har laget et fôrprogram som er tydelig inndelt i tre faser etter kyllingens livsløp for å gjøre det enklere for deg å velge riktig kraftfôr tilpasset kyllingens næringsbehov.

Et tre-faset fôrprogram er nøkkelen til god økonomi og god ressursutnyttelse

Slaktekyllingen har ulike behov for næringsstoff gjennom livet. Spesielt viktig er et balansert forhold mellom energi og protein og riktig innhold av tilgjengelige makromineraler som kalsium og fosfor. Både underdekning
og overdekning kan føre til vekstforstyrrelser, sykdom og lav produktivitet.

I tillegg vil et ubalansert fôr kunne føre til økt miljøbelastning med utskillelse av næringsstoff i husdyrgjødsla. Vi ønsker at næringsstoffene skal være tilgjengelig til dyra slik at du får mest igjen for kraftfôrkjøpet!

Ved å bruke et fôrprogram med minimum 3 faser, minimerer du risikoen for over- og underfôring av kyllingen.

Kromat fôrprogram 3 faser.JPG

Velg riktig kraftfôr til dine kyllinger

Aktuelle artikler om fjørfe

Oppvarming til halv flis
Nytt øko-regelverk
En god start
2021 ble hønas år
Biosikkerhet i fjørfehus
Er du klar for den varme årstiden?
Kraftfôr - norsk korn til norske husdyr
Helnorsk kraftfôr til Einars kyllinger
Mer bekymra for fugleinfluensa enn for covid-19
Felleskjøpet utvider Kromat Verpetrivsel sortimentet med Supergul

Betalingspartnere