Velg riktig kraftfôr til dine kyllinger

Velg riktig kraftfôr i startfasen

Kyllingen har behov for et næringsrikt fôr av høy kvalitet i denne fasen. Fordøyelsessystemet skal utvikles for å sørge for optimalt næringsopptak og et godt immunforsvar. Kyllingens utvikling senere i livet er avhengig av en god start og i startfôrfasen sparer vi ikke på godsakene! Vi bruker råvarer av beste kvalitet og tilsetninger som bidrar til en god tarmflora og utviklingen av et godt immunsystem, indre organer og et sterkt skjelett.​

Startfôr til Ross 308

Starfôr til semi-hurtigvoksende kylling ( Hubbard, Ranger Gold mm)

Kromat Kylling 1

Kromat Moderat Solvinge Start​​

Kromat Mc-Kylling 1

Kromat Moderat Stange Start

Kromat Kylling 1 PN

Et startfôr med minimum 90% norske råvarer. Levers kun etter avtale med Nortura. Ta kontakt med salgskonsulent.

Kromat Moderat Pluss SF

 

Velg riktig kraftfôr i vekstfasen

I denne perioden er det spesielt viktig med et balansert protein/energiforhold for at kyllingen skal ha en sunn vekstutvikling. Kyllingenes helsetilstand og hvordan huset fungerer er avgjørende for hvilket fôrvalg du skal ta. Våre vekstfôr er satt sammen for å gi optimal tilvekst og fôrforbruk. For dem som opplever helseutfordringer hos kyllingen tilbyr vi kraftfôr som er sammensatt for å gi kyllingen ekstra støtte.

Vekstfôr til  kyllinghybriden Ross 308

Vekstfôr til andre kyllinghybrider

Kromat Kylling 2

Kromat Moderat Solvinge

Kromat Mc-Kylling 2

Kromat Moderat Stange

Kromat Kylling 2 Tarmhelse

​​Kromat Moderat Solvinge Pluss

Kromat Mc-kyll 2 Tarmhelse

 

Kromat Moderat Solvinge Tarmhelse

 

Velg riktig kraftfôr i sluttfasen

I siste fasen av kyllingens vekstperiode, skal den vokse til riktig slaktevekt. Behovet for protein i forhold til energi er lavere enn tidligere. Ved å benytte riktig sluttfôr, kan du styre kyllingens vekt inn mot ønsket vekt. Du kan velge om du ønsker å øke tilveksten, eller dempe tilveksten uten å gå på bekostning av dyrevelferden. Alle våre sluttfôr er optimert for å gi en lav fôrkostnad pr kg kjøtt.

Vekstfôr til  kyllinghybriden Ross 308

Vekstfôr til  andre kyllinghybrider

Kromat Kylling 3

Kromat Moderat Solvinge Minus

Kromat Mc-Kyll 3

Kromat Kylling 3 Enkel

 

Ulike fôrstrategier

Ulike mål og ønsker krever ulike fôrprogram. Kromat Kylling består av blandinger som svarer på ulike mål, ønsker og utfordringer. Ved å kombinere vekst- og sluttfôr, har du mulighet til å styre produksjonen.

Alle kyllinghus, produsenter og innsett er forskjellige. For enkelte er det viktig med et lavt fôrforbruk og høy tilvekst. Hos andre kan fokuset være på å treffe målvekten satt av mottakerledet.

Vi har derfor satt opp tre ulike fôrprogram til veiledning. Men det er viktig at du tilpasser fôrprogrammet til ditt hus og dine dyr.

Det er fullt mulig å kombinere for eksempel fôrprogrammet ekstra tiltak med fôrprogrammet økonome eller standard.

Kromat tabell.jpg

 

Velg riktig kraftfôr ved driftsmessige utfordringer

I løpet av et innsett med kyllinger kan man støte på flere driftsmessige utfordringer som kan resultere i ulike problemstillinger. Man kan regulere eller dempe utfordringene ved bruk av fôrsortimentet. Det er uansett en klar anbefaling om å kontakte veterinær ved mistanke om sykdom.

De vanligste utfordringene og vår anbefaling for fôrprogram

Utfordring Anbefalt startfôr Anbefalt vekstfôr Anbefalt sluttfôr
Lav tilvekst Kromat Kylling 1 0-7 dager Kromat Kylling 2 8-23 dager Kromat Kylling 3 24-34 dager
Høy tilvekst Kromat Kylling 1 0-10 dager Kromat Kylling 2 10-24 dager Kromat Kylling 3 Enkel 24-34 dager
Høy CV-ujevn flokk Kromat Kylling 1 0-10 dager Kromat Kylling 2 Tarmhelse 11-23 dager Kromat Kylling 3 24-34 dager
Høyt fôrforbruk og fôrsøl Kromat Kylling 1 0-10 dager Kromat Kylling 2 11-23 dager Kromat Kylling 3 24-34 dager
Høy førsteukesdødelighet Kromat Kylling 1 0-10 dager Kromat Kylling 2 Tarmhelse 11-23 dager Kromat Kylling 3 24-34 dager
Høy totaldødelighet Kromat Kylling 1 0-10 dager Kromat Kylling 2 Tarmhelse 11-23 dager Kromat Kylling 3 24-34 dager
Bløtt strø, høy tråputescore og enteritt Kromat Kylling 1 0-10 dager Kromat Kylling 2 Tarmhelse 11-23 dager Kromat Kylling 3 24-34 dager
Sirkulasjonssvikt Kromat Kylling 1 0-7 dager Kromat Kylling 2 Tarmhelse 8-23 dager Kromat Kylling 3 24-34 dager
Kråsbetennelse og misvekst Kromat Kylling 1 0-10 dager Kromat Kylling 2 Tarmhelse 11-23 dager Kromat Kylling 3 24-34 dager
Leverkassasjoner Kromat Kylling 1 0-10 dager Kromat Kylling 2 Tarmhelse 11-23 dager Kromat Kylling 3 24-34 dager

 

Betalingspartnere