06.11.2023 | Tekst og foto: Karstein Brændbo

Nytt fjøs med kraftfôrsiloer fra Felleskjøpet

Det har vært en voldsom effektivisering i svineholdet siden Tore Johan Sandvik måtte få fri etter rekruttskolen for å ta over drifta på gården Vestre Steine på øya Jøa i Namsos kommune som 23-åring i 1991.  

– I løpet av få år har antallet avvente smågris pr årspurke økt fra 22 til 32. Husa passer ikke lenger til produksjonen, svarer Tore på spørsmål om hvorfor han bygger. Tore skryter også av purkene han kjøper fra Arnstein Røli på Høylandet. – De holder nesten for lenge, smiler han. 

Ny slaktegrisavdeling 

– Etter hvert begynte grisefjøset å bli gammelt og utdatert, innredninga var slitt, bingene var for små for dagens kullstørrelse, og det var vanskelig å opprettholde dyrevelferdskrava i det bygget samtidig som man opprettholdt produksjonen. Derfor bygget vi en nytt, stort og romslig slaktegrishus, hvor det er enklere å ha god velferd både for gris og for folk, sier Tore Sandvik. 

Han også ønsker seg en egen bedekningsavdeling, hvor det blir enklere å håndtere de 300 kg tunge purkene, som han ser for seg som et mulig HMS-problem etter hvert som han blir eldre. HMS er også viktig for å få tak i habile arbeidsfolk, sier han, og viser til at polakkene har reist hjem, mens sønnen har fått godt betalt jobb i oppdrettsnæringa. Selv er Tore heltidsbonde med korn, skog og snøbrøyting utenom grisen og oppfôring av okser. Kona jobber 85% utenom og er med i fjøset av og til.  

Søker om støtte til smågrisavdeling 

– Den gamle slaktegrisavdelinga står tom. Der har jeg planlagt å få bygget en ny smågrisavdeling og bedekningsavdeling og i tillegg ominnreda fødeavdelingen med større og romsligere fødebinger og delt inn fjøset for å skifte fra tre til sju ukers puljedrift. Treukers puljedrift, som jeg har i dag, er arbeidskrevende, og man får ikke vasket og tørket hele avdelingene skikkelig mellom innsettene. Målet er sju ukers puljedrift, der en får vasket ned og tørket rommene mellom hvert innsett, sier Tore Sandvik. Han har søkt Innovasjon Norge om tilskudd til nybygget. 

– Det ble for kostbart å bygge helt nytt grisehus til hele produksjonen. Vi måtte derfor nedskalere og bygge ny slaktegrisavdeling på 700 kvadratmeter med to rom, forteller Tore. Som tidligere tillitsvalgt i Felleskjøpet, og nå medlem av referansegruppen for innendørsmekanisering, er han godt fornøyd med å ha fått levert innredninger fra Felleskjøpet. – Det er viktig at Felleskjøpet er med som en seriøs aktør på innendørsmekanisering. Det virker prisdempende i markedet. Det er også flott at innendørsmekanisering har fått en sjef som kjenner næringa så godt som Stig Atle Viken gjør, skryter Tore. 

Fra tre til sju ukers puljedrift 

Planen for smågrisavdelinga er er å skifte ut innredninga og få til 15 fødebinger slik at Tore har nok fødebinger til 7-ukers puljer. Han vil da få 15 kull som han kan ta videre til neste avdeling med 15 smågrisbinger, vaske ned og flytte videre fra smågrisbingene og inn i det nye slaktegrisfjøset, som da bare får en generasjon i hvert rom.  

Bedre økonomi med mindre smittepress 

Sandvik har en god sykdomsstatus i besetningen, men treukers puljedrift gir ikke god nok sikkerhet mot infeksjoner og diare, og han tør derfor ikke bruke det mest proteinrike smågrisfôret, Format Kvikk 1, som er tilpasset de beste besetningene. Slaktegrisen får Format Vekst 110 og 130. 

– Smågrisfasen er så viktig for å få raskt voksende gris, og jeg tar ikke sjansen på kuring hos smågrisen, sier Tore, som derfor har brukt Format Robust med noe lavere proteininnhold og råvarer som reduserer risikoen for avvenningsdiaré. Format Robust har i høst blitt erstattet av Format Røff, og Tore synes det nye fôret, som han har brukt opp et lass av, virker lovende. Tilveksten er god, og smågrisene har holdt seg friske og fine, noe som også gir dem god vekstkraft også videre i slaktegrisperioden. 

 

Bonde med smågris for smågrisfôr 

TIDLIG TILVENNING: Det er viktig at smågrisen blir vant til kraftfôr tidlig. Derfor blander jeg Format Melkestart sammen med Pluss Smågristorv slik at de kommer i gang med å spise kraftfôr, sier Tore Johan Sandvik. 

For å få smågrisen til å venne seg til kraftfôr tidlig, gir Tore Format Melkestart og Pluss Smågristorv i noen krukker fram til en uke før avvenning. Smågrisfôret gir han tidlig i automat etter anbefaling fra Ulrikke Marie Kristiansen Skevik, som er salgs- og fagkonsulent på svin i Felleskjøpet Agri. 

– Du vil få bedre tilvekst på grisen med 7-ukers puljer og mindre smittepress. Da kan du bytte ut Format Røff med Format Kvikk 1, som er førstevalget i besetninger der helse- og miljøforholdene er gode. Format Kvikk 1 har et høyt innhold av godt fordøyelig protein og energi som tilrettelegger for høy tilvekst og den beste fôrutnyttelsen, sier Ulrikke.  

Rolige røktere får rolige purker 

– Det er viktig å bruke tid på ungpurkene, tid til å kose med dem, stryke litt på dem og være i lag med dem, slik at de får tillit til deg. Slik at når de har grisa, så er de rolige i bingen når du kommer inn til dem. Det er veldig viktig. Hvis de har god tillit til røkteren, er de sjelden aggressive under grising. Jeg plages ikke med aggressive purker, sier Tore Johan Sandvik. Han flytter også på slaktegrisene for å holde dem i form og for å gjøre utlastingene enklere. 

Bruker rånen som miljøskaper 

– Jeg har et spesielt opplegg under bedekning, som jeg har lært av svenske. Jeg slipper alltid rånen sammen med purkene når jeg tar dem fra ungene. Så får rånen gå sammen med purkene to til tre dager. Når de kommer sammen med en voksen råne, blir det rolig og lite slåssing i gruppa. Da er det ingen tvil om hvem som er sjefen. Så tar jeg rånen ut av rommet, og så har jeg rånen i gangen under bedekninga. Det påvirker hormonene. 

Bonde med våtfôringsanlegg 

NYTT VÅTFÔRINGSANLEGG: - Hele det nye anlegget, som også er fra Felleskjøpet, henger i taket, mens blandetanken og omrøreren fra 1998 fortsatt går godt, forteller Tore Johan Sandvik. Smågrisen får tørrfôr.