09.11.2021 | Øyvind Stranna Larsen

Det durer i en vedmaskin langt inne i skogene i Øvre Eiker. Mari-Sofie og Frank Borgen er i ferd med å avslutte vårens vedproduksjon. De har rigget opp produksjonsutstyret på sin skogseiendom der Frank har hogd råvirket i løpet av våren.

- Vi har ca. 1200 dekar med produktiv skog og jeg hogger selv ca. 95 kubikkmeter hvert år. Ca. 75 kubikk går til flisproduksjon, og de øvrige 20 kubikk til ved, forteller Frank. Både han og kona trives godt med det praktiske samarbeidet i vedproduksjonen. De jobber sammen både i skogen og på gården og synes det er både trivelig og praktisk. Med både egen eid dyrka jord, og leid jord, drifter de til sammen 480 dekar som benyttes til kornproduksjon. Men inne på skogene i Øvre Eiker er det vedproduksjonen som nå skal avsluttes.

image0teso.png

Enkelt å rense: Flisa kastes godt vekk fra vedmaskinen, derfor er det ikke behov for daglig flisrensk under maskinen.

Vurderte mange forhold

Det er meldt betydelige snømengder om få dager den dagen Samvirke er på besøk, så det er godt å få kjørt de siste bjørkestokkene gjennom vedmaskinen før uværet setter inn. Det er ingen tvil om at arbeidet går unna. Ekteparet har lang erfaring med å arbeide sammen, oppgavene utføres raskt og effektivt. Det er ikke behov for noe særlig kommunikasjon om hva som skal gjøres og hvordan.

Like før jul kom den nye Duun-maskinen. Da hadde både ekteparet og samarbeids-kollegaen Sigurd Skarra vurdert flere forskjellige maskinmerker. Samtidig inngikk Felleskjøpet en avtale den 1. mai i fjor med Duun industrier As, om salg av vedmaskiner.

- Det var flere årsaker til at vi valgte denne maskinen, sier Frank. Han trekker fram at maskinen er helhydraulisk og at det er ikke behov for strømforsyning fra traktoren. Kappeutstyret er utviklet for hogstmaskin, noe som betyr en del under kappingen. I tillegg legger han vekt på at utmateren har kjededrift i stedet for belte.

- Kjeden med små transportklosser sørger for at kubbene lett transporteres oppover utmateren, også når den blir glatt med snø og is. Det er også en god løsning at Duun-maskinen har flisrist integrert i utmateren. Den sørger for å fjerne bøss og flis som ikke skal opp i vedsekkene, oppsummerer Frank.

720x1080 utmater.jpgGod utmating: Utmateren har kjedetrekk med transportklosser, noe som bidrar til god utmating også når det blir noe is og snø på kubbene.

Enkel oppmontering

Maskinens gaffellommer og fire bein synes han også fungerer bra, dette gjør oppmontering og forflytning enkelt.

- Fire bein er passe for oppmontering og nivåjustering, seks bein synes jeg blir mye, sier vedprodusenten.

Flisvifta er også noe han framhever. De er så kraftig at flisa ikke legger seg opp i en haug rett under maskinen, men blåses et stykke unna.

- Jeg slipper derfor daglig måking av flis. Når vi avslutter produksjonen for sesongen, er det enkelt å bruke frontskuffa på traktoren og dumpe alt vekk fra plassen for kompostering, sier Frank. Han synes maskin kløyver meget bra og at det er praktisk med en kløyvekniv som kan justeres hydraulisk.

Greit samarbeid

En del vedprodusenter rundt om i landet samarbeider om investeringen i en vedmaskin. Dette kan være en praktisk løsning for å redusere de faste kostnadene i vedproduksjonen. Hvordan man fordeler servicekostnadene varierer nok svært mye. Noen fordeler etter antall kubikkmeter som kjøres gjennom maskinen. I tillegg synes også enkelte det er mest praktisk at man holder sine egne sagkjeder.

- Vi deler servicekostnadene på to, enkelt og greit. Avtalen er at maskinen skal være i orden når den overleveres. Vi har god erfaring med å gjøre det på denne måten fra vi samarbeidet om en annen vedmaskin tidliger

Klar til tørking

På produksjonsplassen i Øvre Eiker går de siste stokkene gjennom vedmaskinen. De er på tide. Det begynner å skye til, værforandringen nærmer seg. Nå gjenstår bare litt opprydding og innkjøring av maskinene. Så kan sola utover våren og sommeren ta over jobben med å tørke opp den flotte bjørkeveden.

720x480 kløyving.jpg
Effektiv kløyving: Effektiv kløyving var også ett av vurderingsmomentene for innkjøpet av Duun-maskinen. Kløyvetrykket ligger på opptil 11 tonn.

Samvirke 3 2021