02.10.2015 | Felleskjøpet

Tømming av drivstofftanken

Tøm drivstofftanken på et godt ventilert sted, og rengjør den. Før du gjør det må du kjøre forgasseren tom, hvis ikke kan membranene i forgasseren klebe seg fast.

Ta motorsagen fra hverandre

Ta av sagkjede og sverd, rengjør dem og sett dem inn med beskyttelsesolje.

Sørg for tørr oppbevaring

Motorsagen skal alltid oppbevares tørt. Sørg for at stedet er godt ventilert og beskyttet mot vær og vind. Det er ikke tilrådelig å oppbevare maskinen utendørs.

Beskytt motorsagen mot solstråler

Oppbevar maskinen slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Det fører til UV-sprøhet.

Hold motorsagen støvfri

Motorsagen bør alltid pakkes støvfritt ned. Til dette formålet har STIHL spesielle bærevesker og kofferter som beskytter maskinen.

Sørg for trygg oppbevaring

Oppbevar alltid motorsager i sikkerhet for uvedkommende (som for eksempel barn). Aller helst i et låsbart rom eller skap.