28.02.2017 | Felleskjøpet

Hurtigstramming av kjedet - trinn for trinn

Motorsag-leverandør Stihl viser deg hvordan du utfører hurtigstramming av kjedet på motorsagen, trinn for trinn.

Trinn 1 av 14

Legg de enkelte bestanddelene (motorenhet, kjede, sverd) på en egnet, ren og jevn arbeidsflate. For å unngå skade på maskinen og underlaget, kan du også bruke et mykt underlag for eksempel et teppe.

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 2 av 14: 

Skru av kjededrevsdekselet ved å skru på vingemutterne.

 Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 3 av 14: 

Drei spennhjulet som er festet på sverdet helt til høyre så langt det går.

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 4 av 14: 

Bruk hansker når du arbeider med kjedet; Det er stor fare for å skade seg på de skarpe tennene. Først da kan du ta kjedet og sverdet og legge kjedet over sverdet. Begynn på sverdspissen. Sørg for at kjedet ligger i riktig retning => se illustrasjon:

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 5 av 14: 

Vend deretter kjedet slik at sverdet ligger helt i kjedet

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 6 av 14: 

Kontroller en gang til at kjedet ligger riktig på sverdet og peker i riktig retning. Høveltannen må peke fremover på oversiden av sverdet.

 Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 7 av 14: 

Ta nå kjedet og sverdet komplett og legg sagkjedet over kjededrevet. Sverdet skyves over stammeskruene.

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 8 av 14: 

Sett kjededrevsdekselet opp på motorenheten igjen. Før alle tapper inn i de tiltenkte åpningene.

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 9 av 14: 

Skru på vingemutteren slik at kjededrevsdekselet ligger an mot motorhuset. Men skru ikke kjededrevsdekselet helt fast ennå.

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 10 av 14: 

Drei spennskruen forover (mot sverdspissen). Drivleddene på kjedet legger seg nå i sverdfalsen.

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 11 av 14: 

Skru nå vingemutteren fast til slik at hele kjededrevsdekselet befinner seg fast på motorenheten. Klapp deretter vingemutteren inn slik at den går i inngrep.

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 12 av 14: 

Kontroller visuelt at kjedet ligger i sverdfalsen, og ikke henger.

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 13 av 14: 

Kontroller deretter at kjedet ikke er for sterkt strammet. Trekk kjedet i løperetningen for hånd (for å gjøre dette, må kjedebremsen være løsnet, ellers vil ikke kjedet bevege seg.)

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag

Trinn 14 av 14: 

Motorsagen er nå komplett ferdig montert. Aktiver nå kjedebremsen igjen.

Korrekt montering av kjede og sverd på motorsag