26.11.2014 | Felleskjøpet

Motorsagprodusenten Stihl gir deg en veiledning for hvordan du feller et tre på en riktig og sikker måte.

6 råd for trefelling

1. Klargjøring

Den nederste delen av stammen må gjøres fri for kvister. Her er det svært viktig å unngå og bruke saga over skulderhøyde – i tilfelle du skulle få et kast på saga. Husk også å arbeide med stammen mellom deg og saga. Dette øker sikkerheten! Ta hensyn til vindretning og treets helning/kvistsetting.

2. Styreskjær

Det er viktig å ha kontroll på hvor treet faller. Styreskjæret er en viklet bit som skjæres ut på den siden hvor treet skal falle mot. Begynn ovenfra når du lager vinkelen/styreskjæret, og bruk siktemidlene på saga for å sikre retningen. Gjør så underskjæret inn mot vinkelen for å få ut selve biten. Du har nå avgjort retningen på fallet.

3. Rotbein

Ved felling av større trær bør man skjære bort rotbeina - selve støtten. Dette er den delen/vinkelen av rota som kommer opp fra bakken og strekker seg oppover nederste del av treet. 

4. Retrettvei

Sørg for å ha en retrettvei, slik at du kan løpe unna hvis noe går galt. Retrettveien bør ligge 45 grader fra styreskjæret/fallretningen. Pass på at du har fri bane!

5. Hovedskjær

Skjær en rett brytekant inn mot styreskjæret. Brytekanten bør være ca. 3 cm. bred. Dette gir god styring. Fortsett bakover og sett på plass kile eller kilespett. Da unngår man at saga kiler seg fast. Vær mest mulig rett i ryggen når du bruker fellespettet. Det kan være lurt å felle treet over stubber eller kanskje noen steiner slik at du får stammen opp fra bakken. Da får du en bedre arbeidshøyde når du skal starte med kvistingen.

6. Kvisting

La saga hvile mot stammen mens du arbeider for å spare krefter. Knekk litt i knærne og vær rett i ryggen – det gjør også jobben lettere.

Ha verneutstyret i orden:

  • Hjelm med visir og hørselvern
  • Skogsjakke
  • Hansker som gir godt grep
  • Vernebukse med sagvern
  • Vernestøvler med ståltupp og sagvern
  • Fellespett eller fellekile