13.10.2021 | Øyvind Stranna Larsen/red Marianne Blindheim Eriksen

Vedkunder er sjølsagt opptatt av god vedkvalitet og det vanligste spørsmålet vedprodusenter får, er om veden er tørr. Profesjonelle vedprodusenter kan da rolig ta fram fuktighetsmåleren og dokumentere fuktighetsprosenten, som helst bør være under 20 prosent. Men også ved med noe høyere fuktighetsprosent er også helt akseptabel til brensel. Standard Norge har i år arbeidet med å revidere den gamle vedstandarden fra 1997, og i det nye forslaget er maksimum fuktighet for den siste vedklassen satt til 23 prosent.

-Ved som produseres i storsekker bør dekkes og noen velger å sette på pallehetter umiddelbart etter oppfyllingen. Det kan fungere bra, mens andre synes det er best å vente en periode for å sikre ekstra god fordampning, sier butikksjef Laila Almås ved Felleskjøpet Kongsberg. Hun understreker også at hvis veden er svært rå, kan det kanskje være best å la storsekkene stå udekket en periode. I april, mai og juni har vi lav luftfuktighet og ofte mindre nedbør enn i juli og videre utover. Etter juni måned bør nok sekkene dekkes.

Hvordan feste pallehettene riktig


For å lykkes med pallehetter, må man stramme riktig. Pallehettene har snorer med små kroker som enkelt hektes inn i nettingen på storsekkene. Noen vedprodusenter velger å dra snorene rett ned, med loddrett feste. Det er ikke særlig lurt i følge Almås.

-Vi må huske på at veden krymper en del under tørking. Eksempelvis krymper bjørkevirke med omtrent ti prosent, og veden i storsekken vil derfor synke noe sammen i løpet av tørkeperioden. Med loddrett festing vil da strammingen av snorene svært ofte slakkes og krokene løsner. Dette medfører at hele eller deler av pallehetten lett blåser av storsekken og veden fuktes opp ved regn, forteller Almås.


Ved som stadig fuktes kan også lett utvikle mugg. Almås anbefaler derfor at man i størst mulig grad velger en horisontal stramming.


-Ved å velge horisontal stramming slakkes ikke strammingen i samme grad som ved loddrett festing, sjøl om veden synker noe sammen, oppsummerer butikksjefen.

Ny ventisekk med integrert lokk


Dersom man ønsker en annen løsning enn pallehetter, har Espegard nylig lansert en såkalt ventisekk med integrert topplokk. Her er altså topplokket en del av flerbrukssekken.
-Ventisekk har to ventilerte sider og fire solide løftestropper, og i tillegg er den altså utstyrt med et topplokk som kan knytes fast til resten av sekken. Da trenger man jo ikke tenke på horisontalt eller vertikalt feste. Sekken er helt ny, og bør være et godt tilbud til vedprodusentene spesielt, avslutter butikksjefen.

Se vårt produktutvalg innenfor vedproduksjon.