02.05.2019 | Felleskjøpet

Mens sølvkre har vært vanlig i Norge en stund så er skjeggkre forholdsvis ny her. Det er vi mennesker som sprer dyrene med varer og ting som flyttes rundt – særlig utsatt er pappemballasje.

Derfor er det viktig å være oppmerksom når noe ankommer hjemmet ditt utenfra, enten det er flyttelass, bygningsmaterialer, varer og pakker fra inn- og utenlands. Om mulig bør man pakke opp esker på utsiden av huset og gjerne oppbevare emballasjen utendørs inntil man får fraktet det bort.

Renhold er viktig

Som for all bekjempelse av skadedyr så er renhold et viktig forebyggende tiltak. Støvsuging er spesielt nyttig.

Insekter i støvsugeren

Hvis man mistenker at man har fått insekter i støvsugeren bør man kaste posen i søppelbøtte utendørs så fort som mulig.

Bruk feller for å fange krypene

Limfeller kan settes ut der man mistenker skjeggkre eller sølvkre. Bruker man et åte på limfellene øker sannsynligheten for fangst. Det er lurt å sette ut mange feller samtidig. Det vil også kunne gi en indikasjon på hvor problemet er størst.

Skadedyrtelefonen

Hvis man er i tvil hva slags insekter man har fanget eller man lurer på hva man skal gjøre kan man ringe skadedyrtelefonen 21 07 77 00 for å få råd av folkehelseinstituttet (FHI). Man kan også kontakte en profesjonell skadedyrbekjemper.

Smarte tiltak

  • Sjekk varer, materialer, esker, pappemballasje ved ankomst
  • Støvsuge ofte, kast støvsugerposer i søppelbøtte ute
  • Bruk feller
  • Ved påvisning av skjeggkre kan egnet insektsmiddel sprayes langs lister og i sprekker