02.10.2015 | Felleskjøpet

Her har vi listet opp reglene som gjelder for de ulike førerkortklassene.

Husk at du alltid må kontrollere de tekniske begrensningene i bilens vognkort. Der finner du hva som er bilens tillatt hengervekt (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen), og hva som er tillatt vogntogvekt (maks sum for bilens + hengerens aktuelle totalvekter). De tekniske begrensningene må ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.

KLASSE B

Du har rett til å kjøre personbil eller lett lastebil med høyeste totalvekt 3500 kg. Du får dra en lett tilhenger som har høyeste totalvekt 750 kg. Du får også dra en tilhenger som har høyere totalvekt enn 750 kg totalvekt, forutsatt at bilens og tilhengerens sammenlagte totalvekt ikke overskrider 3500 kg.

KLASSE B KODE 96 (ny fra 19. januar 2013)

Du har rett til å kjøre personbil eller lett lastebil med høyeste totalvekt 3500 kg. Du får dra en lett tilhenger som har høyeste totalvekt 750 kg. Du får også dra en tilhenger som har høyere totalvekt enn 750 kg totalvekt, forutsatt at bilens og tilhengerens sammenlagte totalvekt ikke overskrider 4250 kg.

KLASSE BE

Du har rett til å kjøre personbil eller lett lastebil med høyeste totalvekt 3500 kg. Du får dra en lett tilhenger som har høyeste totalvekt 750 kg. Du får også dra en tilhenger som har høyere totalvekt enn 750 kg totalvekt, forutsatt at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kg.

Tilhenger uten bremser

Maks aktuell totalvekt: 750 kg
Aktuell totalvekt = tilhengers egenvekt + last. Høyeste tillatte hastighet er 60 km/t. Hvis tilhengeren med last veier mindre enn 300 kg, er høyeste tillatte hastighet 80 km/t.

På statens vegvesens hjemmeside finnes en tilhengerkalkulator. Den hjelper deg å finne ut hvor tung tilhenger du har lov til å trekke etter bilen.