02.10.2015 | Felleskjøpet

Vekt og lengde

Båtens reelle vekt skal passe i forhold til hengerens nyttelast. Husk at båtens oppgitte egenvekt er uten motor og med tomme vann/drivstoff tanker. Det kan være fristende å bruke båten som ekstra bagasjerom, men pass på at du ikke overlaster hengeren.

Plasser båten riktig på hengeren

Ved førstegangs bruk anbefales det at båten trekkes opp på hengeren og sidestøttene justeres inntil båtens sider. Sidestøttene justeres i en posisjon der de gir båten best støtte. Kontroller også at båten står på alle kjølerullene. Baugstøtten kan justeres i lengderetningen, og justeres slik at kuletrykket (trykket på bilens tilhengerkule) er mellom 40 (min) og 80 kg (max) som er det anbefalte.

Sjøsetting

Ved sjøsetting bør hengeren kun kjøres ut i vannet til felgens berører vannkanten. Det frarådes at bremser o.l. kommer under vann. Husk å ta av lysbjelken og koble fra strømtilførsel mellom bil og henger før hengeren kjøres ut i vannet. Skulle uhellet være ute og bremsene komme under vann, skyll grundig med vann og kontakt Felleskjøpet for sjekk/overhaling. Hvis forholdene tilsier at det ikke er forsvarlig å sjøsette båten ved å rygge den ned I vannet anbefales bruk av kran.

Lagring

Ved lengre tids lagring på hengeren anbefales det at hengeren "klosses" opp slik at hjulene ikke tar skade.

Spesialutstyr

Det finnes mange forskjellige båttyper og noen trenger en henger med bedre tilpasningsmuligheter enn andre. Det er mulig å sette på flere sidestøtter og kjøleruller som ekstrautstyr til de fleste hengere. Rådfør deg med ditt nærmeste Felleskjøp når du kjøper hengeren.