02.10.2015 | Felleskjøpet

Ved all lasting av tilhenger må det tas hensyn til totalvekt, lastevekt, kuletrykk samt fordeling av last. Denne informasjonen finner du i bilens og tilhengerens vognkort.

Hva er kuletrykk?

Kuletrykket er den vekt som trykker på bilens tilhengerkule. Kuletrykket skal ikke overstige 100 kg eller den vekt som er angitt på kulekoblingen. Kuletrykket skal heller ikke være negativt, som betyr at tilhengeren ikke skal dra bilens tilhengerkule opp. For høyt eller negativt kuletrykk vil minske kjøreegenskapene til bilen. Hvilket kuletrykk som er best vil variere fra bilmodell til bilmodell, men det bør ligge et sted mellom 40 kg (min) til 80 kg (max).

Viktig at tilhengerlasten fordeles jevnt

Lasten på tilhengeren er det viktig å fordele så jevnt som mulig. Tunge kolli bør plasseres midt over akslingen eller rett foran. Vær klar over at stor overlast på hengeren minsker kjøreegenskapene og øker risikoen for at ulykker vil oppstå. Lange gjenstander bør legges på bunnen i hengeren og ikke på frem- eller baklem.

Husk å sikre tilhengerlasten godt

Sørg alltid for at lasten er skikkelig sikret, slik at den ikke kan forårsake noen risiko for andre som ferdes i trafikken. Bruk alltid remmer som tilfredsstiller den vekt de skal sikre.

Sjekk ut hvor stor tilhenger du har lov til å kjøre her.

SJEKKLISTE FOR KJØRING MED TILHENGER

Før du kjører med henger:

 • Kontroller at kulekoblingens låsmekanisme sitter godt på kula.
 • Kontroller elektrisk kobling mellom bil og henger.
 • Kontroller at sikkerhetswiren er hel, og rett festet til hengerfestet. Den må festes slik at den går rett, og løper fritt mellom bil og henger.
 • Se til at støttehjulet er heist opp og at det er godt festet.
 • Kontroller at løse deler, som karmer er stengte og låste.
 • Kontroller at lasten er godt sikret og om nødvendig dekket.
 • Kontroller at kjørelys, bremselys, blinklys og markeringslys virker som det skal.
 • Kontroller refleksene.
 • Kontroller at hengeren har riktig type dekk og at disse er hele, har nok dekkmønster og korrekt lufttrykk.
 • Ta av håndbrekket.

Når du skal koble av hengeren:

 • Ta el-kontakten ut og sett den i holderen.
 • Ta av sikkerhetswiren.
 • Henger kobles fra bilens tilhengerkule. Løft hengeren fri fra tilhengerkulen ved å løfte i håndtaket. Vær oppmerksom på evt. vekt av last under avløftingen. 
 • Husk å etterstramme hjulbolter etter ca. 30 km, og deretter jevnlig de første 1000 km.