19.06.2019 | Felleskjøpet

1. Hva slags tråd/bånd bør jeg velge? 

Ståltråd – storfe 
Tau – hest, griser, midlertidig inngjerding 
Bånd – hest 
Tråd – midlertidig inngjerding 
Nett – sau, høns 

2. Hva slags stolpe bør jeg velge?

Bruk trestolper til permanent inngjerding. 

3. Hvor mange stolper trenger jeg? 

Permanent inngjerding med trestolper bør ha en stolpeavstand på 3–6 meter. Inngjerdingens omkrets i meter/avstand 3 til 6 = antall stolper. 

4. Hvor mange meter bånd går med? 

Ta omkretsen på inngjerdingen ganger antall tråder som trengs i høyden. 
To tråder: hund og storfe. 
Tre tråder: kanin, villsvin, katt, sau, gris og hest. 

5. Er det enkelt å rydde under gjerdet i vekstsesongen? 

Ja – da kan du velge et svakere aggregat. 
Nei – da bør du velge et sterkere aggregat som kan svi bort noe av gresset. 

6. Hvor sterkt aggregatet trenger jeg? 

Det avhenger av hvor mange meter gjerde som skal strømsettes og hva slags tråd du har valgt. Jo mer tråd, desto sterkere strømaggregat trenger du. Jo høyere motstand (ohm-verdi, Ω), desto sterkere aggregat trenger du. 

7. Jording – hva gjelder? 

Hovedregelen sier at du trenger ett jordspyd per joule. Har du et av de kraftigste aggregatene, kan det dermed være bedre å grave ned 10–15 meter jordingskabel. Det er forbudt å jorde i vannsystemet eller strømnettet. 

Det er mye å tenke på når du skal velge gjerde, uansett om du kjøper en ferdig pakkeløsning eller setter sammen din egen løsning. Det aller viktigste er selvfølgelig å tenke nøye over hva slags dyr som skal gjerdes inne, og hva som er hensikten med gjerdet. Skal du sette opp en permanent inngjerding som skal holde villsvin ute, trenger du mer tilpassede produkter enn hvis du for eksempel skal sette opp en midlertidig inngjerding av et beiteområde for hester eller kyr. 

Sjekkliste for oppsetting av gjerde

1. Gjerdestolper i plast eller tre?
Til permanent inngjerding bør du bruke stolper i trykkimpregnert tre. Til paddocker eller beiteområder for hingster anbefaler vi også tre. Til midlertidige gjerder passer det med gjerdestolper i plast eller glassfiber.

2. Hvor mange stolper trenger jeg?
I en permanent inngjerding med trestolper bør stolpene stå med en avstand på 3–6 meter: Omkretsen på inngjerdingen i meter/avstand 3 til 6 = antall stolper. Husk at avstanden kan variere, avhengig av dyreslag og terreng. Tenk på dette og tilpass etter behov når du beregner avstanden for stolpene og setter opp gjerdet.

3. Hvor mange meter gjerdebånd går med?
Ta omkretsen på inngjerdingen ganger antall tråder som trengs i høyden. To tråder passer for hund og storfe. Tre tråder passer for kanin, villsvin, katt, sau, gris og hest.

4. Vil det være enkelt å rydde ugress og krattvekst regelmessig under gjerdet?
Ja:
Da kan du velge et svakere aggregat
Nei: Velg et sterkere aggregat som kan svi bort gresstrå og hjelpe til med å holde fritt for krattvekst.

5. Hvor sterkt strømaggregat trenger jeg?
Det avhenger av hvor mange meter gjerde som skal strømsettes og hva slags tråd du har valgt. Jo mer tråd, desto sterkere gjerdeapparat.

6. Hvordan jorder jeg gjerdet?
Hovedregelen sier at du trenger ett jordspyd per joule. Men husk at det er bedre med et jordspyd for mye enn et for lite. Det er lurt å jorde overspenningsvernet med separat jording. Jordspydet bør settes ca. 1 meter ned i bakken i så fuktig jord som mulig. Det er forbudt å jorde via husholdningens vannsystem og strømnett.

7. Hvor plasserer jeg strømaggregatet?
Det krever nøye planlegging når du skal sette opp et gjerdeaggregat. Av sikkerhetshensyn er det aller best å plassere aggregatet i et brannsikkert rom, utvendig på en steinvegg eller på en frittstående stolpe.

Strømgjerde – slik fungerer det

Enkelt forklart er et strømgjerde en strømledning der plusspolen går til gjerdet og minuspolen ned i bakken. Når dyret kommer borti gjerdet, går det et kort elektrisk støt gjennom kroppen og ned i bakken. Hele poenget er at dyret ikke skal tro at de kan forsere gjerdet. Derfor er det viktig å sørge for at inngjerdingen er riktig satt opp, og at den vedlikeholdes jevnlig slik at den fungerer som den skal.

Du kan bruke både gjerdenett og gjerdetråd med strøm, avhengig av hva slags dyr du skal gjerde inn. I sjekklisten nederst på siden går vi gjennom hvilken type gjerde som passer for de forskjellige dyreslagene. I Felleskjøpets sortiment finner du alt fra strømgjerder for hest og sau til strømgjerde for villsvin.

Slik gjør du:

1.     Sett ut gjerdestolper med en avstand på ca. 3–6 meter.

2.     Skru fast isolatorer som båndet eller tråden skal festes i.

3.     Jord ordentlig! Minst 4–5 jordspyd, avhengig av størrelsen på gjerdet.

4.     Koble til strømgjerdeaggregatet

Et strømgjerde består av flere forskjellige komponenter.

1. Strømgjerdeaggregat
2. Jordspyd
3. Overspenningsvern
4. Mateledning
5. Gjerdestolper av tre eller plast
6. Omskifter
7. Hjørneisolator
8. Tilkoblingskabel
9. Bånd, tau eller tråd
10. Grindhåndtak
11. Trådstrammer
12. Båndskjøt
13. Plaststolpe
14. Isolatorer
15. Varselskilt
16. Isolator for grindhåndtak

Hvor høyt skal gjerdet være?

Høyden og størrelsen på gjerdet avhenger av hva slags dyr du skal gjerde inne. Ta utgangspunkt i det når du velger gjerdestolper, aggregat, gjerdetråd, isolatorer og håndtak.

Gjerdestolper i plast eller tre?

Det første du gjør når du skal sette opp et nytt gjerde, er å sette opp gjerdestolpene. Men skal du velge stolper i plast eller tre?

Gjerdestolper i tre
Til permanent inngjerding bør du bruke trykkimpregnerte gjerdestolper i tre. Stolper i tre er solide og varer lenge, og derfor bør du alltid bruke slike i hjørner og til grinder. Hos Felleskjøpet finner du trykkimpregnerte stolper i tre fra Solør.

Gjerdestolper i plast
Til midlertidig inngjerding kan du gjerne bruke stolper av plast eller glassfiber. Disse passer til midlertidig avgrensning eller for eksempel til inngjerding av midlertidige beiteområder. Men til hjørner og grinder bør du alltid bruke trestolper, slik at gjerdet tåler belastningen.

Gjerdestolper

Hvor langt mellom stolpene?

En tommelfingerregel er å plassere stolpene med 3–6 meters mellomrom. Men avstanden mellom stolpene avhenger av hvor stort gjerdet er og hva slags gjerdetråd du bruker. Hvis du bruker et materiale som er mer utsatt for vind, for eksempel strømbånd, bør du ha kortere avstand mellom stolpene.

Ekstra krav til hjørnestolper

Uansett om du skal sette opp et permanent eller midlertidig gjerde, bør hjørnestolpene være i et kraftigere materiale av høyere kvalitet, slik som tre. Dermed kan de tåle den belastningen som gjerdet vil bli utsatt for.

Tips!

De populære åttekantede trykkimpregnerte trestolpene våre fra Solør er perfekte for inngjerding av beiteområder, ridebaner, paddocker eller andre typer inngjerding som skal vare i mange år.

Hvilket strømgjerdeaggregat?

Når du skal sette opp et strømgjerdeaggregat, er det viktig å planlegge nøye slik at resultatet blir trygt og funksjonelt for deg og dyrene dine.

Hvor sterkt bør strømaggregatet være?

Styrken på strømaggregatet avhenger av hvor mange meter gjerde som skal strømsettes og hva slags tråd du har valgt. Jo mer tråd, desto sterkere strømaggregat trenger du. Jo høyere motstand (dvs. ohm-verdi, Ω, for gjerdetråden), desto sterkere aggregat trenger du. I Felleskjøpets sortiment finner du både strøm- og batteridrevne strømgjerdeaggregater.

Er det mye krattvekst og gress der gjerdet skal stå?

Da bør du velge et sterkere strømaggregat som kan svi bort gresstråene, slik at du slipper å luke under gjerdet. Men da bør du velge en strømtråd med lav ohm-verdi som tåler strømledningen uten at den brenner opp.

Jording og jordspyd

For at et aggregat skal fungere optimalt, er det viktig å jorde. Hvis du har problemer med å få nok strøm ut av gjerdet, bør du ta en titt på jordingen. Der vil du ofte finne årsaken til problemet.

 • Avhengig av hvordan området du gjerder inn ser ut, bør du ha minst 3–5 jordspyd.
  Flere jordspyd = mer effektiv inngjerding
 • Bruk galvaniserte jordspyd og/eller jordingstråd
 • Jordspydene bør settes ca. 1 meter ned i bakken for at resultatet skal bli bra
 • En tommelfingerregel er å ha ett jordspyd per joule i aggregatet
 • Sett jordspydene i så fuktig jord som mulig
 • Du behøver ikke å sette jordspydene i direkte tilknytning til gjerdet

Husk!

Av sikkerhetsmessige årsaker bør du montere en jordfeilbryter ved tilkoblingen til strømgjerdeaggregat på 230 V. Ved lyn kan du beskytte strømaggregatet ved å trekke ut kontakten fra veggen i tillegg til at du trekker ut kontakten på gjerdet.

Husk også at et feil plassert gjerdeaggregat kan gi stor brannfare når det lyner. Det skal for eksempel ikke plasseres på en ubeskyttet trevegg eller inne i en låve. Det aller beste er å sette aggregatet i et brannsikkert rom, utvendig på en steinvegg eller på en frittstående stolpe. Hvis aggregatet plasseres utendørs, kan det være lurt å beskytte det mot fuktighet med et lite tak. Strøm må tas fra en strømkilde som står helt inntil aggregatet, og ledningene må naturligvis aldri trekkes gjennom brannfarlige omgivelser.

Tips til valg av gjerdetråd

Når du skal velge gjerdetråd eller gjerdebånd, kan det på lang sikt være mer økonomisk å velge et litt dyrere alternativ

Husk at dyrere alternativer for strømbånd eller strømtråd har ledere av bedre kvalitet. Dette gir både mer effektiv og tryggere drift, samtidig som gjerdet tåler værpåkjenninger bedre. Totalt sett gir dette en lengre levetid, sammenlignet med billigere alternativer.

Hvor mye gjerdetråd?

Når du skal beregne hvor mange meter bånd du trenger, ganger du omkretsen på inngjerdingen med antall tråder du trenger i høyden.

Når bør man bruke gjerdenett?

Gjerdenett passer til sauegjerder, villsvingjerder, hundegårder og inngjerding av smådyr som kaniner. Du kan både bruke nett uten strøm og rene strømgjerdenett.

Hva slags gjerdetråd?

 • Ståltråd: storfe
 • Strømtau: hest, midlertidig inngjerding
 • Strømbånd: hest
 • Strømtråd: midlertidig inngjerding
 • Strømgjerdenett: sau, høns, kanin, hund, villsvin

Ta hensyn til ohm-verdien

Ohm (Ω/m) måler styrken på den elektriske motstanden, og dermed hvor godt tråden leder strøm. Jo lavere ohm-verdi, desto bedre ledeevne har gjerdetråden. Eksempler på materialer som leder strøm godt, er gull, kobber og sølv.

 • 0,05 ohm/m = god ledeevne
 • 4,0 ohm/m = OK
 • 11,0 ohm/m = dårlig ledeevne

Isolator og håndtak

I Felleskjøpets sortiment finner du flere forskjellige typer isolatorer og grindhåndtak som kan passe til akkurat dine behov. Avhengig av hva du trenger, kan vi tipse om følgende:

Isolator til ståltråd

Bruker du ståltråd i strømgjerdet, anbefaler vi en ringisolator som ikke inneholder en stabiliserende stålkjerne. Da reduserer du risikoen for kortslutning når det blir slitasje på isolatoren. Men husk at de ikke er like stabile, og dermed kan det gå med noen ekstra når du setter dem opp.

Ringisolator med borspiss

En ringisolator med borspiss sliter ikke like hardt på isolatoren ved montering. Den gjør dessuten monteringen enklere og mer effektiv, først og fremst på hardere stolper. Effektiv og skånsom!

Kombiner forskjellige typer båndisolatorer

Bruker du bånd til gjerdet, kan du bruke en kombinasjon av låsbare båndisolatorer og isolatorer med frigang. De låsbare holder båndet stramt, men økonomisk er det litt overdrevet å låse ved hver stolpe.

Kjøp av gjerde – oppsummering

Hva slags dyr skal gjerdes inne?

Hva slags dyr som skal gjerdes inne, har betydning for om du skal velge gjerdestolper i tre eller plast, gjerdetråd og strømaggregat (hvis du vil ha strømgjerde), samt for høyden på gjerdet.

Hvor stort skal gjerdet være?

Avhengig av størrelsen trenger du et sterkere eller mindre sterkt strømgjerdeaggregat. På samme måte påvirkes trådvalget av hvor langt gjerdet skal være. På lange gjerder er det viktig å være sikker på at ledningen har god ledeevne og tåler kraften i aggregatet.

Skal du bygge permanent eller midlertidig gjerde?

Til et permanent gjerde bør du satse på trestolper som står stødig og har lang holdbarhet. Skal du bygge et midlertidig gjerde som er lett å flytte, anbefaler vi stolper av plast eller glassfiber.

Hvordan ser området rundt gjerdet ut?

Valget av stolper, tråd og aggregat påvirkes av hvor jevnt eller ujevnt underlaget er, og om det er mye eller lite krattvekst og gress i området.

Hvor mye vedlikehold kan du tenke deg?

Et gjerde i tre er mer holdbart og har lengre levetid enn et gjerde med plaststolper. Det er også kraftigere og tåler en betydelig større belastning. Men tre krever mer vedlikehold, og dette er også viktig å ta med i betraktningen.

Lykke til med prosjektet! Ta gjerne kontakt med oss på Felleskjøpet i butikk eller via kundeservice hvis du trenger hjelp. Vi ses og høres!