03.10.2014 | Idun Rosenfeld, fagsjef hest

På begynnelsen av sommeren har gresset høyt næringsinnhold, og det vokser også godt. For noen typer hest kan det til og med være for god tilgang til energi, de kan bli overvektige, og følsomme hester kan risikere å bli forfangne. Hester som er nøysomme og har lett for å bli forfangne har en god tid på beite på sensommeren, når gresset har litt lavere næringsinnhold, og kanskje ikke er like rikelig i mengder som på forsommeren.

Kraftfôr i tillegg til beitegress

Andre hester som har et høyere behov for energi kan derimot bli tynne mot slutten av beitesesongen. De må jobbe mer for å få i seg nok gress, og gresset inneholder ikke nok næringsstoffer til å tilfredsstille hestens behov. Disse hestene må følges opp godt mot slutten av sesongen, og det kan være bra å fôre hesten med litt kraftfôr i tillegg til beitegresset.

Spesielt gjelder dette hopper som går med føll. Hoppene bruker store mengder energi til å lage melk til føllet, ei hoppe i full melkeproduksjon kan melke ca 20 liter daglig. Det går også med mye proteiner og kalsium til å lage melk, og dersom tilgangen til disse stoffene ikke er nok til å dekke behovet må hoppa tære på sine egne reserver. Hun vil heller ikke melke maksimalt av sin kapasitet dersom hun ikke får i seg nok energi, noe som også går ut over tilveksten til føllet.

For ei varmblodig hoppe med føll er det kun på svært gode beiter hun greier å dekke sitt energi- og proteinbehov med beitegress alene, og det anbefales at hun får kraftfôr i tillegg mot slutten av beitesesongen. Bruk gjerne et kraftfôr tilpasset avlshopper, med høyt protein- og kalsiumnivå. Det er positivt hvis også føllet får smake på moras kraftfôr, da får føllets fordøyelsessystem begynt tilvenningen til annen mat enn melk og gress, en prosess som kan ta noe tid.

Forlenge beitetiden

Også hester som ikke har føll kan bli tynne mot slutten av beitesesongen. Beitetiden kan forlenges hvis du gir litt tillegg til hesten din. Velg et fôr som passer til din type hest, for eksempel Champion Komplett. Hvis det bare er en eller noen få av hestene i flokken som skal få kraftfôr bør du ta dem ut av beitet for å la dem spise, da en slik fôringssituasjon lett kan føre til krangling og at feil hest ender opp med kraftfôret. Det kan også være lurt å gi hestene en markekur eller undersøke parasittstatus med en avføringsprøve, særlig hvis det er unghester i flokken.

Når det blir kaldt i været vokser gresset sakte, og det dannes mer tungt fordøyelige sukkerarter i gresset, såkalte fruktaner. Høyt fruktaninnhold i gresset øker sannsynligheten for forfangenhet, og hester som har vært forfangne tidligere eller som er overvektige bør ikke få gresse på beiter der det er frost om natten. Svært følsomme hester bør tas inn fra beitet før det blir kalde nattetemperaturer.