03.10.2014 | Idun Rosenfeld, fagsjef hest

​Hvitløk har blitt tillagt egenskaper som styrkende for immunforsvaret og dempende på luftveisinfeksjoner og hoste. Mange har også gitt dyrene sine hvitløk, og hesten er en av de dyreartene som ofte blir gitt hvitløk som et kosttilskudd. Det har blitt hevdet at hvitløk dreper innvollsorm, og derfor er et naturlig markemiddel. I sommerhalvåret bruker mange hvitløk i fôret for å unngå flueplage. Som med andre urter og naturmidler er det noen av egenskapene som er bevist, mens andre egenskaper dessverre ikke stemmer. Og i tillegg finnes det uheldige bivirkninger også av naturmidler!
 
De aktive stoffene i hvitløk er organosulfur-molekyler, stoffer som det finnes mest av i fersk hvitløk, og noe mindre i det frysetørkede pulveret vi oftest gir hesten. Enkelte hester liker ikke smaken av hvitløk, men de aller fleste spiser det greit, særlig om det er blandet i noe bløtt, for eksempel betfiber eller betfôr.

På huden?

Ja, hvitløk hjelper beviselig mot insektsplage, men du må gi ekstremt store mengder for at den skal skille ut de aktive stoffene i stor nok mengde i svetten. Derfor er det mye mer effektivt å bruke hvitløken rett på huden, enten ved å gni hvitløkfedd rett på pelsen eller ved å knuse hvitløk i olje, la den stå noen dager og så smøre oljen på hesten. På denne måten unngår du også de uheldige effektene av store mengder hvitløk i kosten som vi snart skal komme tilbake til.
Hvitløk har også antibakterielle egenskaper, og kan brukes i en vann-løsning til å skylle infiserte sår.

Mot parasitter?

Hvitløk blir i mange sydlige land brukt som parasittmiddel, noe som til en viss grad er riktig. Mange undersøkelser er gjort på hvitløks evne til å drepe parasitter, og det er vist at hester som får hvitløk har mindre parasitter enn hester som ikke får hvitløk. Likevel er ikke virkningen på langt nær like god som legemidlene vi har mot innvollsorm, og man må ikke tro at hvitløk kan erstatte markekur. Likevel, i u-land der man ikke har tilgang til markekur er hvitløk et godt alternativ til at hestene ikke får noe markemiddel, ca 40% reduksjon i antall mark har blitt observert. I Norge er de fleste ikke fornøyd med 40% reduksjon.

Mot luftveisinfeksjoner?

Hvitløk har slimløsende egenskaper, og har blitt bevist å øke motstanden mot luftveisinfeksjoner. I en finsk studie fra 2010 ble 12 Finske kaldblodshester med varierende grad av luftveisproblemer delt inn i to grupper der den ene gruppen fikk 20 gram tørket hvitløk daglig, mens den andre gruppen ikke fikk noe tilsatt til sin diett. Etter 83 dager var det en tydelig bedring i mengden slim og mengden betennelsesceller i luftveiene til hestene som hadde fått hvitløk, mens det var uendret tilstand i kontrollgruppen. Dessverre så man alt ved så lave doser (20 g daglig) tegn til begynnende anemi (blodmangel), som etter hvert har blitt en kjent bivirkning til hvitløk (se under). Derfor anbefales det at kun hester som du vet har mye luftveisproblemer får hvitløk tilsatt dietten. For disse hestene vil ulempen ved en lett redusert hemoglobinmengde i blodet bli oppveiet av fordelene med bedre og mer slimfrie luftveier.

Bivirkninger

Det har tidligere blitt funnet at større doser hvitløk til hund har ført til at hunden blir anemisk (blodfattig), og i 2003 ble det gjort en undersøkelse på hva store doser hvitløk fører til hos hest. Hestene i undersøkelsen fikk hele 0,25 g/kg kroppsvekt pr dag (tilsvarer 125 g daglig til en 500 kilos hest), og de sto på denne mengden i 71 dager. I løpet av denne tiden ble hestene fulgt opp med ukentlige blodprøver, og man så tydelig at hestenes blodverdier for hemoglobin (og flere andre mål som angår de røde blodlegemene) sank gjennom forsøksperioden. Ved forsøksperiodens slutt hadde hestene tydelige symptomer på anemi. 5 uker etter at hestene sluttet å få hvitløk var blodverdiene normale. Det har siden blitt hevdet at det kun er i slike ekstremt store doser hester risikerer å bli anemiske av hvitløk, men forsøket med Finske kaldblodshester med luftveisproblemer viste også at det var negative effekter på hemoglobinnivået i blodet selv ved 20 gram hvitløk daglig. Derfor anbefales hvitløk kun til hester med luftveisproblematikk eller til hester der det ikke betyr så mye om de får en noe dårligere evne til å frakte oksygen rundt i blodet. 
 
Men fortsett gjerne å bruke hvitløk på utsiden av hestens kropp, der er det ikke observert negative bivirkninger, annet enn en hest med noe endret lukt.