22.12.2023 | Tekst og foto: Idun Rosenfeld

Hva gjør tørke med graset?

Når graset ikke får nok vann stopper veksten opp. Fotosyntesen, som danner sukker i de grønne bladene, går fremdeles for fullt i det sterke sollyset. Dette fører til opphoping av sukker når planten ikke bruker sukkeret til å vokse. Uten vann tilgjengelig får graset også dårlig tilgang til nitrogen fra jorda, som trengs for å lage protein. Høyt sukkerinnhold og lavt proteininnhold er derfor typisk i tørkeskadet gras. Et slikt grovfôr kan gi utfordringer, spesielt for hester med fordøyelsesrelaterte sykdommer, som bør ha lavt sukkerinnhold i rasjonen. Lavt proteininnhold kan også gi utfordringer for hester med høyt proteinbehov, for eksempel avlshopper og unghester. Det er likevel fint mulig å dekke proteinbehovet også til disse hestene ved å legge til et proteinrikt kraftfôr, for eksempel Champion Soyapellets eller Champion Linomega. Noen velger Champion Oppdrett også til voksne hester når grovfôret har lavt proteininnhold.

Hva med den våte andreslåtten?

Den kraftige tørken på forsommeren ble avløst av mye regn mange steder i landet. For mange førte dette til en sen andreslått, og ofte høyt vanninnhold, grunnet krevende innhøstings- og tørkeforhold.
Proteininnholdet i graset er høyest når graset er i et tidlig vekststadium. Jo lenger graset står før høsting, jo lavere vil proteininnholdet bli, mens mengden gras øker. Til hest ønsker man derfor ofte å slå graset betydelig senere enn til drøvtyggere. Når graset blir stående lenger enn man ønsker, fører det ofte til at proteininnholdet blir for lavt, kombinert med at fôret blir grovere og mer fiberrikt enn mange hester liker. Proteinmengden i fôret påvirkes også av mengden gjødsel brukt på enga. Sent høstet, men godt gjødslet gras kan derfor ha helt normalt proteininnhold.

Fuktig fôr

Gras som er slått og presset sent på året, og gjerne med kort tørketid, vil være betydelig fuktigere enn mange er vant til. I en analyse kan man se tørrstoffprosenten, altså hvor stor andel av fôret som inneholder næringsstoffer. Flere kilo må tildeles av et fuktig grovfôr enn et tørt grovfôr, for å tilføre den samme mengden næringsstoffer til hesten. Det må for eksempel tildeles dobbel vekt av et grovfôr med 40 % tørrstoff for å tilføre hesten samme mengde næringsstoffer som i et grovfôr med 80 % tørrstoff. Hesten liker ofte fuktig grovfôr godt, men det kan være upraktisk fordi det fryser til is om vinteren. Fôrkostnaden kan også bli betydelig høyere sammenlignet med tørt fôr dersom man betaler per kilo fôr.

Man bør også være ekstra oppmerksom på hygienen i fôr som er høstet inn i fuktig vær, da det er høyere risiko for jordklumper i fôret, noe som kan gi dårlig hygiene og bakterievekst. Fôring med gras som har stått under flomvann medfører også en risiko, da flomvannet ofte bringer med seg bakterier som er uheldige for dyret, for eksempel tarmbakterier.

Grovfôranalyse

Grovfôranalyser er spesielt viktig i år der næringsinnholdet varierer mye mellom partier. Med god hygiene og kjennskap til næringsinnholdet kan imidlertid de fleste grovfôrpartier brukes til hest ved å justere mengde og type kraftfôr som gis ved siden av. Champion Grovfôranalyse inkluderer både en rabattert analyse, samt en 30-dagers lisens til fôrplanleggingsprogrammet PC-horse. I programmet kan info om næringsinnhold fra grovfôranalysen kombineres med riktig mengde av et passende kraftfôr eller tilskuddsfôr, og man får en fôrplan som er skreddersydd til den enkelte hestens næringsbehov. Felleskjøpet Fôrutvikling følger nøye med på mineralinnholdet i norsk grovfôr, og mineralinnholdet i kraftfôrene i Champions blå serie spesialtilpasses årlig til det gjennomsnittlige innholdet i norsk grovfôr.

Trenger du råd om hvordan man kan få grovfôret til å vare lenger? Les mer i vår artikkel "Slik kan du få grovfôret til å vare lenger"