20.12.2023 | Elin Furrevik Gjestvang, Felleskjøpet Fôrutvikling

Protein er livsviktig for hesten, 80 prosent av hestens kropp består av protein, når fett og vann er trukket fra. Proteiner inngår også i så godt som alle vitale funksjoner i kroppen. Tilstrekkelig protein av god kvalitet er derfor en avgjørende del av hestens næring gjennom hele livet, men for mye protein gir ingen fordeler for hesten.

Her er noen av de viktige funksjonene hesten trenger protein til:
 1. Muskelutvikling og vedlikehold 
  Musklene er bygd opp av proteiner. Skal hesten holde seg frisk og ha god velferd, samt lykkes i trening og konkurranse, kreves en sterk muskulatur og dermed tilstrekkelig protein for å utvikle og opprettholde muskelmassen.
 2. Immunforsvaret
  Proteiner spiller en nøkkelrolle i immunforsvaret, som beskytter hesten mot sykdommer og infeksjoner.
 3. Hud, hår- og hovkvalitet
  Protein er avgjørende for blank pels, sunn hud og god hovkvalitet.
 4. Fruktbarhet
  Hester som brukes i avl krever protein av god kvalitet for optimal reproduksjon og normal fosterutvikling.

Hvor mye protein trenger hesten og hva påvirker behovet?

Hestens alder, livsfase og treningsnivå er viktige faktorer som er med på å bestemme proteinbehovet.
En voksen hest trenger ca. 80 gram fordøyelig protein per fôrenhet (FEh), noe som er lite sammenlignet med en del andre dyrearter. Hos unghester, høydrektige og melkeproduserende hopper er kravene til protein imidlertid høyere. Eldre hester har på sin side dårligere opptak av proteiner, og trenger da noe økt mengde protein fra lettfordøyelige kilder.

Mange hester får størsteparten av proteinbehovet sitt dekket av grovfôret. Gjennomgang av norske grovfôranalyser viser imidlertid stor variasjon i innholdet. Det er derfor viktig å få analysert grovfôret slik at du kan finne ut hvor mye av hestens proteinbehov som dekkes av dette før du bestemmer hvilket kraftfôr du eventuelt skal supplere med. Flere andre faktorer relatert til protein er også viktige å tenke på når en skal sette sammen en god rasjon til hesten. En av disse er proteinkvalitet.

Viktige byggesteiner

Proteinene kan sammenlignes med byggesett, der ulike proteiner er bygd opp av mindre bestanddeler kalt aminosyrer. Aminosyrene hesten ikke kan lage selv kalles essensielle, og må tilføres daglig via fôret, for å opprettholde vekst, reproduksjon og helse. Et eksempel er aminosyren lysin. Forskning viser at unghester som får fôr med for lite lysin vokser saktere enn hester som tildeles et høyere nivå av dette, selv når den totale mengden protein i fôret er det samme.

Protein som inneholder aminosyrer tilnærmet dyrets behov, sier vi har høy kvalitet, mens de som kun dekker deler av dette, anses som protein av lavere kvalitet. Eksempel på proteinkilder av høy kvalitet er soya, potetprotein og melkepulver. Sistnevnte brukes derfor i Champion Føll, for en ekstra god start i overgangen til planteføde for de minste. Korn og grovfôr inneholder mange av de viktige næringsstoffene, men må ofte suppleres med andre proteinkilder, for å oppnå den riktige balansen av aminosyrer.

For lite protein

For lite protein kan blant annet medføre utilstrekkelig vekst hos unghester, redusert fosterutvikling og melkeproduksjon hos hopper, samt redusert muskelstyrke og prestasjoner hos konkurransehester. Proteinmangel kan generelt føre til nedsatt appetitt, svekket muskulatur, matt pels og dårlige hover. Eksempel på fôr som inneholder lite protein er sent høstet gress og halm. Lakterende hopper som ikke får dekket sitt høye proteinbehov vil bryte ned muskelvev for å frigjøre proteiner nok til melk til føllet. Dette kan ofte være årsaken til at hopper med føll går betydelig ned i vekt den siste delen av beitetiden når graset ikke lenger inneholder nok protein til å dekke behovet.

Grovfôr med lite protein kan gjerne kombineres med proteinrike kraftfôr, som for eksempel Champion Soyapellets, Champion Linomega eller Champion Oppdrett.

For mye protein

Et overskudd av protein blir hovedsakelig skilt ut via urinen og vil sjelden forårsake sykdom hos friske hester. For mye protein i fôrrasjonen kan føre til økt vannbehov i utskillingen av overskuddet, og hesten vil i tillegg bruke unødig mye energi på å kvitte seg med overskuddsproteinet. Man bør derfor unngå overfôring av protein, spesielt til hester i intensiv trening og konkurranse, da disse hestene allerede taper mye vann gjennom svette. Økt utskillelse av vann vil også føre til tap av elektrolytter via urinen.

Det er også viktig å huske at for mye protein i fôret vil kunne føre til unødvendige utslipp av nitrogenforbindelser til miljøet, noe som kan bidra til forurensing av for eksempel vassdrag. I tillegg vil disse forbindelsene kunne omdannes til gasser som ved høy konsentrasjon kan være skadelige for inneklimaet i stallen og dermed luftveiene til dyr og mennesker.

Ny forskning

For å bidra til at norske hester får best mulig ernæring, følger Championteamet nøye med på forskning i inn- og utland, blant annet når det gjelder fordøyeligheten til ulike proteinkilder. Dette er med på å bestemme hvilke råvarer som skal brukes, og hvor mye av disse som skal tilsettes i fôret. Spesielt viktig er vurderingen av andel fordøyelig protein som kan tas opp i hestekroppen, av totalt protein tilført i fôret. Hvor stor denne andelen er kan variere fra råvare til råvare. Hestens evne til å fordøye proteinet påvirkes av hva det er bundet til i fôret, eksempelvis tungt fordøyelig fiber i grovfôr. Når plantene utvikler seg, øker mengden ufordøyelig fiber, noe som gjør proteinet mindre tilgjengelig for hestens fordøyelse.

I de nordiske behovsnormene til hest, er det spesifisert hvor mye fordøyelig protein en hest bør få daglig gjennom fôret. Denne mengden beregnes også i fôrplanleggingsprogrammet PC-Horse. Nye verdier for proteinfordøyelighet i de ulike råvarene brukt i Championfôrene har ført til en liten justering av totalverdien for fordøyelig protein i hvert enkelt fôr. De justerte verdiene finner du i Championbrosjyren. Fôrene har altså ikke endret innhold, men proteinfordøyeligheten er enda mer nøyaktig vurdert.

Du finner næringsinnholdet i alle Championfôrene på de to siste sidene i Championbrosjyren her