22.12.2023 | Idun Rosenfeld

Grovfôrerstattere

Økte kostnader og en klimamessig krevende sesong har ført til lite tilgjengelig grovfôr med høyere pris enn i normalår. Knapphet på grovfôr kan gjøre det utfordrende å dekke hestens minimumsbehov på 1,5 kg tørrstoff per 100 kg kroppsvekt. For en 500 kilos hest tilsvarer dette 7,5 kg tørrstoff, for eksempel rundt 8,5 kg tørt høy (85 % tørrstoff). Heldigvis finnes det tiltak for å tøye grovfôrmengden fram til neste sesong. I Championsortimentet fins det flere grovfôrerstattere som kan brukes i perioder med knapphet, for eksempel Champion Graspellets, Champion Lusernepellets eller Champion Luserne Omega-3. 1 kg av disse fôrene kan erstatte fibermengden fra 1 kg grovfôr. Andre fiberrike fôr som vil gi hesten god metthetsfølelse uten å tilføre store mengder stivelse og sukker er Champion Betfiber og Champion Superfiber. Ønsker man å redusere grovfôrmengden for å få grovfôret man har tilgjengelig til å vare lenger er dette gode fôr som også er svært skånsomme for hestens fordøyelsessystem.

Les mer om innholdet i grovfôr til hest dyrket i 2023 i denne artikkelen.

Halm og frøhøy

Både halm og frøhøy egner seg godt til å dekke hestens tyggebehov og holde den mett. Begge disse fôrslagene har lavt næringsinnhold, men sammen med annet grovfôr og kraftfôr kan de fungere svært godt til hest. Halm og frøhøy passer spesielt godt til overvektige hester der man ønsker å begrense næringsinntaket. Også hester i full trening kan tildeles halm eller frøhøy dersom de har god appetitt og ellers får dekket næringsbehovet fra en minimumsmengde godt høy/høyensilasje kombinert med en passende mengde kraftfôr. Vær oppmerksom på at halm ikke skal utgjøre over 50 % av hestens grovfôr, og at både halm og frøhøy har svært lavt proteininnhold. Det kan være nødvendig å legge til noe proteinrikt kraftfôr, for eksempel Champion Soyapellets eller Champion Linomega. Halm fra havre er mest smakelig til hest, og også lettest fordøyelig. Halm fra bygg og hvete kan også brukes, men på grunn av lavere fordøyelighet bør mengdene holdes moderate.

Luserne

Luserne er et proteinrikt grovfôr som passer fint i kombinasjon med halm eller annet proteinfattig grovfôr. I sørligere land er det vanlig at hester fôres med en liten mengde lusernehøy, kanskje bare 5 kilo daglig, i tillegg fri tilgang til halm fra strøet i boksen. På samme måte kan en kilo Champion Lusernepellets erstatte en kilo grovfôr i rasjonen, gjerne kombinert med proteinfattig grovfôr. Mindre mengder Champion Lusernepellets kan fôres tørt (inntil 100 g per 100 kg kroppsvekt per måltid), men det anbefales imidlertid å bløte fôret for å samtidig tilføre hesten væske.

Kraftfôr ved redusert grovfôrtilgang

Når hesten får redusert grovfôrmengde må den få tilført mer energi fra kraftfôr for å dekke sitt energibehov. Siden de fleste kraftfôr har omtrent dobbelt så mye energi per kilo som et gjennomsnittlig grovfôr vil en kilo redusert grovfôr måtte erstattes med ca. ½ kilo kraftfôr. For mange vil dette faktisk gi en lavere total fôrkostnad, spesielt ved høye grovfôrpriser. Champion Komplett eller Champion Energi er i mange tilfeller anbefalt førstevalg for å tilføre mer energi til rasjonen. Er det ønskelig med en mer stivelsesfattig rasjon kan også Champion Ekstrem være et godt valg. For hester man vil holde mer rolige under trening kan det fiberrike fôret Champion Diamant være riktig.

Full oversikt over næringsinnholdet i alle Championfôrene finner du på de to siste sidene Championbrosjyren som du kan lese her!