15.06.2017 | Ingrid Strømstad, fagsjef drøv, Felleskjøpet

Ved bruk av rundballer har vi en unik mulighet til å blande fôr fra ulike partier. Da oppnås en jevnere fôring, og partier med lav og høy TS utfyller hverandre på en fin måte. Det samme gjelder fôr med ulikt protein, fiber og energi.

Jevn fôring

Mikrobene i vomma hos drøvtyggeren liker stabil jevn fôring. Du kan oppnå noe av det samme med å fôre systematisk fra alle partier rundballer, men det gir ikke like god effekt. Kua har lett for å spise mest av den gode ballen, og spise dårligere når det kommer en ball som har mindre smakelighet. En god miksing av fôret vil redusere muligheten til å separere godsakene. Målet er at hver kg fôr skal inneholde lik mengde fiber, energi og protein.
Det er også en fordel å kunne blande fôr når en har utfordrende grovfôrpartier med veldig lite fiber. En kan enklere optimalisere fôringa med bruk av halm, helsæd eller annet fôr med mye fiber. På den måten kan en få brukt vanskelig fôr på en grei måte.

Tilsette kraftfôr i miksen

Når man først har investert i en fullfôrvogn kommer ofte spørsmålet om å optimalisere bruken. Mange starter med en miks av grovfôr og kraftfôr. For de som har både ku og ungdyr er det greit å lage en miks som dekker ungdyras behov, og gi ekstra kraftfôr til mjølkekua i fôrstasjoner eller robot. Fordelen med å gi mer av det stivelsesrike kraftfôret i miksen er at du oppnår en jevnere pH i vomma når dette er i miksen, enn om du fôrer det separat. Vommikrobene trenger rask nedbrytbar stivelse, men utfordringen er å tilføre dette uten å få dårlig vommiljø.

Mange vil også blande egen miks til sinku og drektige kviger. Her er det mange muligheter, og hva som passer den enkelte produsent vil være avhengig av gårdens ressurser, besetningsstørrelse og tekniske muligheter.

Det er greit å bruke et fôrplanprogram som optimerer rasjonen slik at den balanserer godt både med energi og protein. Mineraler og vitaminer må også være på plass. Bruker en standard FORMEL-blandinger inneholder disse både vitaminer og mineraler. Men til okser kan ei vanlig melkekublanding bli slitt snau på Ca og Cu.

FORMEL Fullfôr er et kraftfôr som er spesialprodusert til bruk i fullfôret. Det inneholder mye karbohydrater, men også godt med protein som gjør rasjonen godt balansert. FORMEL Fullfôr leveres kortklipt, eller knust, noe som gjør at den fordeler seg godt i massen. Dette er viktig for å unngå sortering.

Andre karbohydratkilder som FORMEL Superkarbo og FK ProAmmon Bygg vil også egne seg godt i fullfôr. Det samme gjelder FORMEL Favør. Husk å tilsette mineraler og vitaminer når en bruker FK ProAmmon Bygg, da denne ikke er tilsatt dette. Til økologisk produksjon er det mindre utvalg av rene karbohydratkraftfôr. Natura Drøv 16 og Natura Drøv Viola er de økologiske blandingene som inneholder mest stivelse, og dermed vil fungere godt i en grunnmiks.

For å lage en balansert rasjon med protein og energi er det ofte behov for å tilsette proteiner i miksen. Her kan det brukes rene proteinkraftfôr som FORMEL Protein 42 (uten tilsatt vitaminer og mineraler) og FORMEL Protein 32 (med vitaminer og mineraler). Disse er godt balansert med ulike aminosyrer. I økologisk produksjon kan det brukes Natura Drøv protein (uten tilsatt vitaminer og mineraler).

Bruk av alternative fôrmidler

Det er positivt at alternative fôrmidler som kan brukes til fôr blir benyttet til det. På den måten bidrar landbruket til å redusere avfall fra matindustrien. Dog er det ikke alt som egner seg like godt til fôr. Sjøl til en stor drøvtygger kan liten tue velte stort lass.
Det kan være utfordringer med å få stabil levering av alternative fôrmidler. Mikrobene liker som sagt stabile forhold, og det er ikke positivt med fôring som endrer seg daglig eller ukentlig. Mikrobene i vomma bruker 2-3 uker på å tilvenne seg fôret. Om det stadig vekk blir skiftet ingredienser vil det ikke bli optimal utnyttelse av totalrasjonen.

Hygienisk kvalitet er også ting en skal ta høyde for. Mask, brød, grønnsaker og potet er de produktene som er mest vanlig å blande i fôret. Om oppbevaringen er god og leveringen stabil, er dette råvarer som vil fungere godt i en fôrplan. Men det er også mye svinn forbundet med slike varer. Særlig i sommerhalvåret er det en utfordring. Mask – et restprodukt ved ølbrygging – kommer ofte varm eller lunken til gården. Det er da en utfordring å bruke dette uten å få varmgang i fullfôret. 

Brød og bakervarer er også produkter som kan gi noen utfordringer særlig i sommerhalvåret. Det mugner lett og da er det ikke egnet som dyrefôr. I tillegg kommer de ofte innpakket i plast og annen emballasje. Her er det viktig å ha velfungerende metoder for fjerning av plasten. Plastinnblanding i fullfôret er uønsket.

Unngå sortering

Det er også viktig å fordele brødet godt i miksen. Dette gjelder alt fôr som kan føre til sortering. Både brød, grønnsaker og kraftfôr må fordeles godt for å unngå dette. Sortering vil gi ulik rasjon fra dyr til dyr. De sterkeste dyra i flokken vil plukke ut godsakene, og på den måten få for mye stivelse/sukker og energi, mens de lavt rangerte dyra får for lite. Da lykkes vi ikke med målet om å gi alle lik rasjon. Om grovfôret har høy TS-% vil det være utfordringer å unngå sortering. Om det er praktisk mulig vil det hjelpe å tilsette vann. Da får vi en mer kompakt masse. Dyra bruker mindre tid på sortering og vi får en homogen masse hvor hver munnfull inneholder det samme.

Sjokolade og fett er produkter som inneholder mye fett. Dette egner seg lite til drøvtyggere, men vil fungere i små mengder for å øke smakeligheten i fullfôret.

Mineraler og vitaminer, Pluss Fullfôr

Det er viktig å holde kontroll på innholdet av mineraler og vitaminer, særlig når en benytter seg av fôrmidler som ikke er tilsatt dette. Vårt Pluss Fullfôr-sortiment er spesialtilpasset ulike fullfôrblandinger. Pluss Fullfôr-produktene vil gi god dekning av alle mineraler og vitaminer i en rasjon. For å finne rett produkt og dosering er det best å bruke et optimeringsprogram som beregner dyras behov, og som finner et produkt som passer til de ulike fôrmidlene og til ulike dyregrupper. Pluss Fullfôr leveres i storsekk. Andre Pluss- og Natura- produkter kan også selvfølgelig benyttes i miksen.

Ønsker du hjelp til å vurdere ditt fôringsopplegg?

Felleskjøpet har fagkompetanse og fôringsprogrammer som hjelper deg med å vurdere ulike fôringsregimer. Ta kontakt med din fagkonsulent for en gjennomgang. Finn din fagkonsulent her.