24.05.2022 | Sigbjørn Vedeld

Kraftfôret har et høgt innhold av fordøyelig fiber og beskytta vegetabilsk fett. For at tiltaksblandinga skal være enda mer aktuell på forsommerbeite, lanserer vi nå en ny versjon tilpasset beitegras med et høgt innhold av protein – Formel Profet Beite.

Formel Profet Beite har gode fysiske egenskaper for å stabilisere vommiljøet. Det høge innholdet av fordøyelig fiber er ideelt for å tilby kua et smakelig og stabiliserende kraftfôr i beitesesongen. Proteinnivået i blandinga er senket sammenlignet med Formel Profet for å matche et ungt og bladrikt beitegras, og vil tilsvare et 90-kraftfôr med tanke på PBV-verdi. Økt fiber og redusert proteinnivå gir mindre utfordring med løs avføring og redusert appetitt på kraftfôr.

Motvirker fettreduksjon

Formel Profet Beite inneholder byggesteiner for økt produksjon av mjølkefett. Beitegras har et høgt innhold av flerumettede fettsyrer. Når disse kommer ned i vomma reduseres fibernedbrytninga og gir dermed et lavere innhold av fett i mjølka. Vomstabilt og mettet vegetabilsk fett i kraftfôret motvirker reduksjonen av fettinnhold i mjølka og bidrar til økt mjølkepris.

Formel Profet Beite kan brukes som eneste kraftfôr eller som grunnkraftfôr sammen med Formel Elite eller Formel Premium. Effekten av tiltaksblandinga vil være størst som eneste kraftfôr. Ved bruk av et norskbasert kraftfôr i miksen sammen med grovfôret, vil Formel Profet Beite passe godt som robotkraftfôr. Tilsetting av kraftfôr sammen med grovfôret vil også bidra til økt grovfôropptak, noe som er gunstig for å øke fettprosenten i mjølka.

Overgangen

Det er viktig å tilpasse kraftfôrnivået til beitekvaliteten for å opprettholde et godt vommiljø og høyt fettinnhold i mjølka. Ved beiteslipp på godt beite bør kraftfôret reduseres med 1-3 kg avhengig av kraftfôrnivå. Reduksjonen bør skje samme dag som beiteslipp. Det er stor fordel at kyrne får begrensa beitetilbud de første dagene, slik at overgangen for vomma ikke blir for brå.

Hvis du opplever at kyrne ikke vil ta opp kraftfôrrasjonen, betyr det at de blir tildelt for mye kraftfôr Det er lite økonomisk å ligge så høgt på kraftfôrtildeling i beitesesongen at det er kuas appetitt på kraftfôr som styrer opptaket. Det fører til et lavere opptak av beitegras enn om kraftfôrnivået er senka til et nivå der vi fortsatt opprettholder godt vommiljø og appetitt på kraftfôr.