24.02.2022 | Felleskjøpet

Valg av kraftfôrtype vil påvirke både fett- og proteinprosent i mjølka og gir dermed mulighet for ekstra inntekt ved økt tørrstoffinnhold. Økt fett- og proteininnhold i mjølka gjør den mer energikrevende å produsere og bør derfor ikke prioriteres i en situasjon hvor en ikke fyller mjølkekvota.

Slik kan du forbedre fettinnholdet i mjølka

  • Bruk av maursyrebaserte ensileringsmidler på grovfôret sikrer et høgere sukkerinnhold og fôr-opptak. Riktig slåttetidspunkt sikrer et ideelt nivå av fordøyelig og ufordøyelig fiber i grovfôret
  • Velg kraftfôr med egenskaper som fremmer fettprosenten. Høgt innhold av sukker og fordøyelig fiber gir en fettsyresyntese i vomma som er gunstig for produksjonen av mjølkefett
  • Tildel riktig mengde kraftfôr etter kuas behov og ytelsespotensiale, og vær påpasselig med både opp- og nedtrappingshastighet. Det anbefales å ikke tildele mer enn 3 kg kraftfôr per tildeling.

Slik kan du forbedre proteininnholdet i mjølka

  • Riktig høstetidspunkt og god ensilering gir et surfôr med høgt innhold av høgverdig protein og energi som sikrer optimale forhold for mikrobe-produksjon og AAT
  • Økt innhold av kløver og andre belgplanter i enga øker proteininnholdet i grovfôret
  • Velg et kraftfôr meg høg AAT-verdi og rikelig tilgang på essensielle aminosyrer
  • Sørg for god energi- og proteinbalanse uten overfôring med kraftfôr

kraftfôrvelger.png