12.06.2023 | Felleskjøpet

Plagsomme skadedyr kan forårsake stress, irritasjon og potensielle helseproblemer for kuer, sauer, hester og andre gårdsdyr. Heldigvis finnes det effektive metoder for å beskytte dyrene mot disse insektene. I denne artikkelen, basert på informasjon fra våre fageksperter, vil vi presentere deg for noen tiltak du kan ta i bruk for å sikre dyrenes trivsel og helse.

Riktig stell og hygiene i dyrenes leveområder

For å redusere fluepopulasjonen rundt dyrene, er det viktig å opprettholde god hygiene i deres leveområder. Fjern regelmessig møkk og overflødig fuktighet, da dette tiltrekker insekter. Rengjør og desinfiser også vanntrau, fôringsutstyr og dyrestaller jevnlig. Det kan lønne seg å strø fluebekjempelsesmiddel mot fluelarver på utsatte steder i stall og fjøs. Det vil redusere andelen ferdigutviklede voksne fluer.

Bruk av insektsmidler og repellenter

Det finnes ulike insektsmidler og repellenter tilgjengelig på markedet som kan bidra til å beskytte dyrene mot fluer og insekter. Felleskjøpet.no tilbyr et bredt utvalg av produkter som er egnet for gårdsbruk. Spør i din nærmeste Felleskjøpet-butikk for råd. Følg alltid instruksjonene nøye når du bruker slike produkter.

Monter insektsnett og fluefangere i dyrestallene

En effektiv måte å holde fluer og insekter ute fra dyrestallene er å montere fluepapir og fluefangere. Dette hjelper til med å skape en barriere eller holde insektene unna dyra. Plasser flere feller med fem til åtte meters mellomrom for økt effektivitet. For et fluefritt miljø - bytt feller regelmessig, gjerne en gang i måneden.

Monter vifte

I tillegg til å gi et svalere og bedre innemiljø for dyrene, vil en sirkulasjonsvifte føre til langt mindre fluer i fjøs og stall. Dette har Ne-Ko Samdrift på Flisa i Innlandet hatt god erfaring med for sitt fjøs med 50 melkekyr.

- Vi har aldri hatt så lite fluer som i fjor sommer. Fluene liker ikke vind eller trekk, og vi bruker også mye av DeLavals flueprodukter og larvemiddel for å få bukt med fluene. Vifta er med på å senke temperaturen på natta, i tillegg tørker det opp fortere i fjøset, forklarer en fornøyd Halfdan Negård  i Ne-Ko Samdrift.

Vær oppmerksom på tidspunkter og områder med økt insektsaktivitet

Fluer og insekter er spesielt aktive i varme, fuktige og solfylte perioder. Vær oppmerksom på disse tidspunktene og tilpass tiltakene deretter. Det optimale er å ha et beiteområde der dyrene selv velger om de vil være på skyggefulle områder med trær og busker, eller i åpent landskap, for å minske eksponeringen deres for insekter .

Intensiv beitedrift med mange skifter og hyppigere flytting av dyra kombinert med avpussing av beitene vil antakelig kunne redusere flueplagen. Beitepusser reduserer flueplagen ved å spre møkkrukene. En eller flere insektsfeller og/eller flueposer ute på beitet kan redusere insektsplagen betydelig.

Få råd fra dyrehelseeksperter og lokale rådgivere

Å konsultere dyrehelseeksperter og lokale rådgivere er viktig for å utvikle en helhetlig strategi for å beskytte dyrene mot fluer og insekter. De kan gi deg verdifulle råd og veiledning basert på kunnskap og erfaring. Ta kontakt med veterinærer, agronomer eller andre fagfolk som er spesialisert på dyrehelse og husdyrhold.

Beskyttelsen av dyrene mot fluer og insekter er avgjørende for deres trivsel og helse. Ved å følge disse rådene kan du redusere risikoen for plagsomme insektangrep på gården. Søk råd i din lokale Felleskjøpet-butikk eller hos mattilsynet for å finne spesifikke produkter og mer informasjon om beskyttelsestiltak for gårdsdyr.