17.04.2023 | Felleskjøpet

Første sommer med vifte

Ne-Ko Samdrift skaffet seg en sirkulasjonsvifte fra DeLaval i fjor sommer. Ne-Ko Samdrift holder til rett sør for Flisa i Innlandet og drives av Halfdan Negård og Ola Johan Korbøl. De har kvote på 440 tonn og 50 melkekyr, og har nylig byttet sin gamle melkerobot DeLaval VMS Classic som de hadde i 15 år. De er svært fornøyde med overgangen til en VMS V310.

– Vi har beite rett utenfor fjøsdøra, og da vi begynte å ha dyra ute og lot døra stå åpen, så fungerte ikke ventilasjonsanlegget som det skulle. Vi har sett at de har slike vifter nedover i Europa, så vi gikk til innkjøp selv og monterte den i fjor våres, så vi hadde første sommer med vifte i fjor.

Vifta er montert over fôrbrettet i fjøset, og den blåser over ryggen på kyra når de står og eter.

- Vifta er med på å senke temperaturen på natta, i tillegg tørker det opp fortere i fjøset, sier Halfdan Negård fornøyd.

Synlige tegn på varmestress er endret adferd og det er typisk at kyrne blir slappe, søker skygge og puster raskt. Når kyrne opplever varmestress, klarer de ikke å ha et stort nok varmetap til å ha normal funksjon. Det igjen kan medføre at de reduserer fôropptaket, drikker mer vann og søker etter mer trekk. Det reduserte fôropptaket vil også gå direkte ut over ytelsen på kyrne, og da er sirkulasjonsvifta et godt tiltak for å unngå dette!

imagevvs7q.png

Bedre komfort for kyrne

Ved å øke lufthastigheten og kjøle dyrene med trekk, kan kyrnes komfort i sommerhalvåret bedres. Sirkulasjonsvifter i strategiske områder av husdyrrommet vil sikre at kyrne beholder kutrafikken, samtidig som det senker temperaturen. Lufthastigheten bør være over 2 m/s for at det skal ha en kjølende effekt. DeLavals Sirkulasjonsvifte DDF1200 kan brukes for å øke lufthastigheten.

- Det vil i de fleste tilfeller være nok å kjøle deler av husdyrrommet i Norge, og den strategien som i de fleste tilfeller vil gi størst effekt med minst investering er å fokusere på området langs fôrbrettet og liggebåsene, sier Jon Ivar Mælen, produktsjef innendørsmekanisering i Felleskjøpet.

imagezdc4t.png

Merkbart mindre fluer

En annen forskjell etter at vifta kom på plass, er at det er blitt mindre fluer i fjøset.

- Vi har aldri hatt så lite fluer som i fjor sommer. Fluene liker ikke vind eller trekk, og vi bruker også mye av DeLavals flueprodukter og larvemiddel for å få bukt med fluene.

For 20 år siden var det ikke i tankene å investere i noe slikt som en vifte til fjøset.

- Nei, det hadde vi ikke tenkt på engang, og det var jo heller ikke så varmt da som nå. Nå ønsker vi å sette inn flere vifter, så vi får snart en til på den andre siden av fôrbrettet, sier Ola Johan Korbøl.

 

720x540 vifte over fôrbrettet.jpg

Vifta er montert over fôrbrettet i fjøset, og den blåser over ryggen på kyra når de står og eter.

imagefn74b.png

Sirkulasjonsvifta har stor kapasitet, lavt lydnivå og viftediameter på 120 cm.