Valper har et stort vekstpotensial. Magesekken er liten og fordøyelseskanalen er ikke ferdig utviklet. Valpefôret må være konsentrert og lett å fordøye for å kompensere for lavt fôropptak. Velg derfor et valpefôr tilpasset rasestørrelse. Den viktigste forskjellen mellom disse er forholdet mellom energi- og proteininnhold.

Gi den nyfødte valpen godt stell og miljø

En nyfødt valp veier relativt lite, har små energireserver, er dårlig isolert mot varmetap og har svakt immunforsvar. Den krever derfor godt stell og miljø i kombinasjon med god fôring for å utvikle seg best mulig. Valpen må få i seg rikelig med råmelk så snart som mulig etter fødsel. Råmelk inneholder antistoffer som betyr mye for overlevelsesevne og livskraft.

Start tilvenningen fra morsmelk til tørrfôr tidlig

I perioden fram til avvenning får valpen dekket næringsbehovet sitt gjennom morsmelk. Vanligvis tar valpen opp forholdsvis lite næring utover dette. Det er likevel viktig å starte tidlig med gradvis tilvenning til valpefôr i form av tørrfôr. 

Ved stort kull eller lav melkeproduksjon hos tispa, er det ekstra viktig at valpene får tilgang på valpefôr på et tidlig stadie. Overgangen fra morsmelk til kun valpefôr er stor. Hvis valpen har hatt tilgang på valpefôr mens den gikk med tispa, har valpens fordøyelsessystem gradvis blitt tilvent tørrfôr. Overgangen vil dermed være uproblematisk.

Slik starter du med å gi valpen mat

 • Start forsiktig med valpefôr når valpene er 3-4 uker gamle.
 • Gi friskt fôr fra nyåpnet sekk, da fôret kan miste smak og lukt over tid i åpen sekk. 
 • Gi tispa samme fôret som valpene. Valpene søker normalt til tispas matskål.
 • Pass på hygienen og mange små og hyppige måltider for valpene for å unngå mageproblemer og diarè.
 • La morsmelken være hovedføden et par uker framover.
 • Legg tørrfôr i bløt i lunkent vann ca. 20 min. før du fôrer valpen
 • Husk alltid å gi tilgang til friskt drikkevann, spesielt under tilvenning til tørfôr

Hvor lenge kan du gi valpen valpefôr?

Valpeperioden varer fram til valpen er 10-24 mnd. avhengig av rase. En generell anbefaling går fram av tabellene nedenfor.

Med Appetitt Puppy eller Labb Vekst sikres valpen god utvikling av muskler, ledd og bein.

Appetitt Puppy Voksenvekt Tidsrom
Small breed < 10 kg 4-6 uker til 8-10 mnd.
Medium breed 10-25 kg

4-6 uker til 10-14 mnd.

Large breed > 25 kg 4 - 6 uker til 16-20 mnd.

 

Labb Valp Voksenvekt Tidsrom
Små/mellomstor 10-25 kg 4-6 uker til 9-12 mnd.
Stor > 25 kg

4-6 uker til 12-16 mnd.

Fra avvenning til voksen hund

Tilvekstperioden varer fram til valpen er 12-18 mnd, avhengig av rase. For store raser kan valpen vokse helt fram til den er 18 måneder gammel. Høyest daglig tilvekst sees som regel ved 3-5 mnd. alder, og enkelte raser kan da vokse opptil 400 gram per dag. Det er en negativ sammenheng mellom høy tilvekst og skjelett og beinlidelser. Dette er kjent hos flere dyr, og hos hund gjelder dette spesielt i valpeperioden.

Slik regulerer du tilvekst

 • Tilvekst kan reguleres ved fôrstyrke. Restriktiv fôring med tilmålt mengde fôr per dag vil bestemme tilveksthastigheten.
 • Proteininnholdet i fôret vil sammen med energiinnholdet påvirke hundens veksthastighet. Hvis fôret inneholder for lite protein kan en i verste fall redusere hundens voksenstørrelse.
 • Er det for mye protein kan veksthastigheten bli for stor og dermed økes faren for bein- og leddlidelser som hofteleddsdysplasi (HD) og osteochondrose (OC).
 • Et fôr med moderat proteininnhold i forhold til energiinnhold, gjør det lettere å unngå høy tilvekst, uten at hunden blir mager.

Velg ulike typer hundefôr til ulike størrelser

Hunderaser deles gjerne i små, medium og stor størrelse.

 • Små: voksenvekt opptil 10 kg
 • Medium: 10 - 25 kg
 • Stor: over 25 kg.

Små raser vokser i ulik takt og har hurtigere stoffskifte enn store raser. De trenger derfor mer energi- og næringsstoffer per kg kroppsvekt. Det anbefales å fôre med valpefôr tilpasset rasestørrelse inntil valpen har nådd ca. 90-100% av voksen størrelse.

For store raser tilsvarer det ca. 18 mnd. alder og for små raser ca. 10-12 mnd. I dette tidsrommet utvikles valpens skjelett og muskler. Skift til et voksenfôr etter denne perioden.

Visste du at Felleskjøpet har tilvenningsgaranti?

Vi har tilvenningsgaranti på tørrfôret vårt, Labb og Appetitt. La hunden din prøve fôret i tre måneder. Hvis du etter denne perioden ikke er fornøyd, får du pengene tilbake.