Valper har et stort vekstpotensial. Valpens magesekk er liten og fordøyelseskanalen er ikke ferdig utviklet. Valpefôret må være konsentrert og lett fordøyelig for å kompensere for det lave fôropptaket.

Velg derfor et valpefôr tilpasset rasestørrelse. Den viktigste forskjellen mellom disse er forholdet mellom energi- og proteininnhold.

Næring til nyfødt valp

En nyfødt valp har relativt lav fødselsvekt, små energireserver, dårlig isolasjon mot varmetap og svakt immunforsvar. Det kreves derfor godt stell og miljø i kombinasjon med god fôring for at valpen skal utvikle seg best mulig.
Det er viktig at valpene får i seg rikelig med råmelk så snart som mulig etter fødsel. Dette fordi råmelk inneholder antistoffer som har stor betydning for valpens overlevelsesevne og livskraft.

Fra morsmelk til tørrfôr

I perioden fram til avvenning dekkes valpens næringsbehov ene og alene av morsmelken. Vanligvis tar valpen opp forholdsvis lite næring utover det den får gjennom morsmelken, men det er viktig å starte tidlig med gradvis tilvenning til valpefôr i form av tørrfôr.

Ved stort kull eller lav melkeproduksjon hos tispa, er det ekstra viktig at valpene får tilgang på valpefôr på et tidlig stadie.

Friskt vann og frisk fôr

Valpene skal ha enkel og fri tilgang på rent vann i tillegg til morsmelken. Dette gjelder spesielt i forbindelse med tilvenning til tørrfôr. Friskt fôr fra nyåpnet sekk er en fordel, da fôret kan miste smak og lukt over tid i åpen sekk. Kjøp derfor ny sekk med valpefôr ved avvenning.

For å unngå fordøyelsesforstyrrelser og diare er det viktig med god fôringshygiene og mange små og hyppige måltider for valpene.

Startfôring

Fra valpene er ca. 3-4 uker gamle kan en starte forsiktig med valpefôr. Normalt vil valpene søke til tispas matskål og begynne å spise der. Det er derfor en fordel at tispa får samme fôret som valpene. Morsmelken vil fortsatt være hovedføden et par uker framover.

Det anbefales å gi valpen fôret oppbløtt i vann. Det vil si at tørrfôr og lunkent vann står i støp ca. 20 min. før det gis til valpen. Støpfôring gir økt tilgjengelighet på næringsstoffene og kan bidra til redusert fare for tannstein. Dette fordi støpsettingen gir en svak syrning av fôret som kan løse opp tannstein. Husk alltid tilgang på friskt drikkevann.

Avvenning 

Overgangen fra morsmelk til bare valpefôr er stor. Hvis valpen har hatt tilgang på valpefôr mens den gikk med tispa, har valpens fordøyelsessystem gradvis blitt tilvent tørrfôr. Overgangen vil dermed være uproblematisk.

Hvor lenge kan valpen få valpefôr?

Valpeperioden varer fram til valpen er 10-24 mnd. avhengig av rase. En generell anbefaling går fram av tabellene nedenfor.

Med Appetitt Puppy eller Labb Vekst sikres valpen god utvikling av muskler, ledd og bein.

Appetitt Puppy Voksenvekt Tidsrom
Small breed < 10 kg 4-6 uker til 8-10 mnd.
Medium breed 10-25 kg

4-6 uker til 10-14 mnd.

Large breed > 25 kg 4 - 6 uker til 16-20 mnd.

 

Labb Valp Voksenvekt Tidsrom
Små/mellomstor 10-25 kg 4-6 uker til 9-12 mnd.
Stor > 25 kg

4-6 uker til 12-16 mnd.

Etter avvenning og fram til voksenstadiet

Tilvekstperioden varer fram til valpen er 12-18 mnd, avhengig av rase. For store raser kan valpen være i vekst helt fram til den er 18 måneder gammel. Høyest daglig tilvekst sees som regel ved 3-5 mnd. alder, og enkelte raser kan da vokse opptil 400 gram per dag.

Det er en negativ sammenheng mellom høy tilvekst og skjelett og beinlidelser. Dette er kjent hos flere dyreslag, og hos hund gjelder dette spesielt i valpeperioden.

Regulering av tilvekst

Tilvekst kan reguleres ved fôrstyrke. Det vil si at restriktiv fôring med tilmålt mengde fôr per dag vil bestemme tilveksthastigheten.

Videre vil proteininnholdet i fôret, sammen med energiinnholdet påvirke hundens veksthastighet. Hvis fôret inneholder for lite protein kan en i verste fall redusere hundens voksenstørrelse. Er det for mye protein kan veksthastigheten bli for stor og dermed økes faren for bein- og leddlidelser som hofteleddsdysplasi (HD) og osteochondrose (OC).

Et fôr med moderat proteininnhold i forhold til energiinnhold, gjør det lettere å unngå høy tilvekst, uten at hunden blir mager.

Valg av hundefôr

Normalt deles hunderasene i små, medium og stor størrelse. Dette tilsvarer henholdsvis voksenvekt opptil 10 kg, mellom 10 og 25 kg, og over 25 kg. I tillegg til ulik veksthastighet, er det også slik at små raser har større fart på stoffskifteprosesser enn store raser. Små raser trenger derfor mer energi- og næringsstoffer per kg kroppsvekt enn store raser.

Det anbefales å fôre med valpefôr tilpasset rasestørrelse inntil valpen har nådd ca. 90-100% av voksen størrelse. For store raser tilsvarer det ca. 18 mnd. alder og for små raser ca. 10-12 mnd. Det er i dette tidsrommet at valpens skjelett og muskler utvikles. Etter denne perioden kan en skifte til et voksenfôr.

Tilvenningsgaranti

Vær klar over at vi har tilvenningsgaranti på tørrfôret vårt, Labb og Appetitt. Det vil si at du kan la hunden din prøve fôret i tre måneder. Hvis du etter denne perioden ikke er fornøyd, får du pengene tilbake uten diskusjoner.