06.07.2020 | Idun Rosenfeld

Vi har samlet noen tips som kan være nyttige den første tiden etter at hesten har kommet inn på stallen igjen.

Se over hesten

Når hesten har gått ute på beite en hel sommer kan den ha fått små skader som ikke har blitt oppdaget. Gå over hele hesten og se etter endringer fra før beitetiden. Hesten bør også mønstres i skritt og trav slik at man kan oppdage om hesten halter. Det er også viktig å få smeden til å gå over hestens høver slik at det kan justeres dersom den har slitt høvene skjevt gjennom sommeren. For mange unghester som skal starte trening etter beitetidens slutt er det også greit å få den skodd.

Overgang til innefôring

Overganger mellom ulike typer fôr medfører endringer i hestens fordøyelsessystem. Det er både endringer i næringsinnholdet og endret mikroflora i hestens fordøyelsessystem som kan være problematisk. Det vil oftest være mindre energi i rasjonen hesten får tildelt når den står på stall enn når den har fri tilgang til gras på beitet. Overgang til en mindre energirik rasjon er vanligvis mye mindre utfordrende for fordøyelsessystemet enn overgang fra en begrenset rasjon til fri tilgang på næringsrikt gras ved beitetilvenning. Det vil likevel være best om det er mulig å la hesten få noe gras sammen med høy eller høyensilasje den første tiden inne på stall. Mange velger å la hesten stå inne på stall om natta i en overgangsperiode.

Nytt grovfôrparti

For mange vil hesten få grovfôr av årets slått når den kommer inn fra beitet. Næringsinnholdet i grovfôret er oftest ikke er likt fjorårets avling, selv om graset skulle komme fra samme jorde som forrige år. Vær, slåttetid og gjødsling påvirker næringsinnholdet, og det er kun ved å sende inn en analyse av grovfôret du kan fastslå næringsinnholdet. En analyse vil hjelpe deg med å beregne hvor mye hesten trenger av grovfôret, og til å velge hvilket kraftfôr som egner seg best til din hest sammen med ditt grovfôr.

Champion Grovfôranalyse inneholder alt du trenger for å sende inn en prøve av ditt grovfôr til analyse, og du får også tilgang til fôringsprogrammet PC-Horse i 30 dager, slik at du kan sette opp en spesialtilpasset fôrplan med ditt eget grovfôr.

Opp eller ned i vekt?

Mange hester går mye opp i vekt på beitet, og det kan være nødvendig med restriktiv fôring for å slanke hesten til riktig hold. Det er ikke først og fremst på grunn av utseendet det er viktig å slanke overvektige hester, overvekt kan være svært skadelig for hesten. Du får gode råd om slanking av hest her 

Unghester og avlshopper som har tapt seg i hold på beitet har ofte fått for lite protein fra beitegras alene. For å forhindre dette kan man gi hestene tilskudd med et proteinrikt kraftfôr på beitet, spesielt mot slutten av beitetiden. Champion Oppdrett og Champion Linomega er kraftfôr som egner seg godt til denne typen hest. Dersom det ellers er nok gras på beitet, og problemet hovedsakelig er å få tilført hesten nok protein, kan Champion Soyapellets være et godt proteintilskudd.

Andre voksne hester som har tapt seg i hold i løpet av beitetiden kan man gjerne tilby energi- eller fettrike kraftfôr som for eksempel Champion Vital, Champion Ekstrem eller Champion Linomega, gjerne i tillegg til annet kraftfôr. Det er bedre å legge til et fettrikt kraftfôr til et annet, mer stivelsesrikt kraftfôr enn å kun øke mengdene av hestens vanlige kraftfôr, da for mye stivelsesrikt fôr kan være uheldig for hesten.

Det er nødvendig å bruke litt tid på å venne hesten til større kraftfôrmengder, også dersom den har mye vekt å ta igjen. Man bør beregne ca. en uke med daglig opptrapping av mengder. Rask vektendring er heller ikke gunstig for hesten, og man bør beregne god tid for å få hesten opp i vekt på en sunn måte. Tilstrekkelig godt grovfôr sammen med et energi- og fettrikt kraftfôr – og litt tålmodighet – vil få hesten i riktig hold.