09.04.2024 | Eva Olssøn

I Felleskjøpet er vi opptatt av god økonomi for den norske bonden på kort og lang sikt. Og når du kjøper en så kompleks og effektiv maskin som en selvgående finsnitter stiller vi høye krav for at du skal få best mulig resultat av maskina.

-Mulighetene med finsnitteren er veldig store og vi ønsker at brukeren kan utnytte maskinens potensiale fullt ut. Med vår opplærings- og oppfølgingsplan, og med John Deeres teknologi leverer Felleskjøpet en komplett pakke for snittere, forteller Bård Svarstad som er kategorisjef for John Deere i Felleskjøpet Agri.

720x425 Bård_Svarstad_20230417.jpg

Brukerkurs for sjåfører og eiere

Felleskjøpet tilbyr alle nye eiere og sjåfører et kurs for å sette seg inn i funksjonene til snitteren, og tilbakemeldingene fra kursdeltakerne viser at kurset gir en svært god innføring i maskinens konstruksjon, virkemåte og systemoppbygging.

-Når du har investert i en finsnitter får også lokale mekanikere ekstra opplæring for å hjelpe så raskt og effektivt som mulig. Mekanikerne har også støtte fra servicespesialister på snittere i Felleskjøpet. I tillegg har mekanikerne mulighet til å kommunisere direkte med John Deere sine tekniske spesialister på fabrikken.Til sammen gir dette best mulig kunnskap og minst mulig ståtid om det er problemer, sier Svarstad.

Når snitteren skal tas i bruk for første gang er lokale mekanikere og spesialister med på igangkjøringen for å gi en best mulig opplevelse og resultat av investeringen.

Tilgang på deler

Felleskjøpet er den eneste forhandleren av snittere som har hovedlager av deler i Norge. På Felleskjøpets hovedlager, FLog ved Gardermoen, lagres deler som er basert på Felleskjøpet vurderinger og John Deeres erfaringer og anbefalinger. Om delen det er behov for ikke finnes lokalt, eller sentralt, så kan John Deere levere på Flog dagen etter om du bestiller innen kl 14 dagen før.

I vekstsesongen sender John Deere deler hver dag hele uken, men bestilling av deler utenom reservedelstelefonen åpningstid i helgene koster kr 1200.

-Det koster noe i helgene, men da kan du også få bestilt på en søndag, og selv om delen ikke finnes i Norge kan den være på Hovedlageret mandag formiddag, forteller Bjørn Håvard Berg Onsaker som er kategorisjef Ettermarked i Felleskjøpet.

Bjørn Håvard har lang erfaring med å jobbe med ettermarked og anbefaler bonden å ha viktige smådeler liggende og heller få hjelp til de tingene som kommer mer uanmeldt.

Støttefunksjoner på nett gir lav nedetid

En viktig og nyttig del av maskinoppfølgingen er muligheten for støtte via JDLink. Det er en innebygd mobilløsning som gir fjerntilgang på maskinene. Via nett kan dermed både mekanikere og eiere av maskina følge med døgnet rundt.

Mekanikere kan med en funksjon som heter “Service advisor Remote” fjernstyre oppdateringer av software - altså datainnhold - og søke etter eventuelle feil og rette de opp, om det skulle være problemer.

En annen funksjon som heter «Remote Display Access », det vil si fjernstyringstilgang, gir også tilgang mellom sjåføren av maskina og eieren av den. Om man har andre til å kjøre for seg kan man hjelpe til om det er behov uten å måtte være på samme sted.  Med denne funksjon kan kunden og dele enkelte skjermer i maskina direkte med mekanikeren, som da kan gjøre feilsøk og oppgraderinger, samt komme med forslag til innstillinger.

I tillegg blir snitteren fulgt med hele døgnet av John Deere, Om det oppdages enkelte type feil, går en alarm hos John Deere i Tyskland som sender informasjon til Felleskjøpets verksted som igjen informerer eieren av maskina

-Med støttefunksjonen JD Link, som John Deere har innebygget, sparer brukeren tid og sikrer at innhøstinga blir utført på best mulig måte og gir god økonomi, forklarer Svarstad.

Harvestlab - markedets mest eksakte fôranalyseverktøy.

-Vi har solgt flere enn 30 nye sjølgående finsnittere siden 2016 og med den økte interessen, tar også flere i bruk verktøyet Harvestlab. Verktøyet er unikt for John Deere og gir verdifull innsikt i avlingens tørrstoff og andre parametere som for eksempel protein i graset, sier Svarstad. 
 Harvestlab er altså en type sensor som registrerer og analyserer graset som går gjennom maskina og gir deg blant annet informasjon om antall tonn høstet tørrstoff, forklarer Svarstad.

Med bedre innsikt i avlingsvariasjonene, kan Felleskjøpets presisjonsspesialister hjelpe deg med tildelingsfiler for gjødsling som kan gi både høyere avling og bedre kvalitet. Og ved å vite antall tonn tørrstoff kan felleskjøpets kraftforkonsulenter lage en betydelig mer presis fòrplan for vinteren. Verktøyet Harvestlab er lett å bruke og innsikten gir nye muligheter til økt avling og økt kvalitet fordi det kan kobles til våre ulike presisjonsløsninger. Og Felleskjøpet, som totalleverandør til landbruket, har de produktene og de rådene du trenger for best mulig økonomi på din gård totalt sett, avslutter Svarstad.