03.12.2019 | Camilla Mellemstrand

Før bytta Arnfinn Gustad traktor forholdsvis ofte, gjerne før garantitiden var over, men etter at han kjøpte en John Deere 6830 i 2011, har han ikke vært frista til å bytte. Nå står timetelleren på 9500 timer.

- Traktoren fungerer veldig godt til alle arbeidsoppgavene vi har på gården. Den har vært driftssikker og det har ikke vært noe tull med den. Begge gutta mine er også svært glad i å kjøre den, så denne bytter vi ikke ut før den stopper. Den fungerer til rundballepressa, slåmaskinen, jordarbeiding, massetransport, snøbrøyting og kantslått, kort sagt til alle arbeidsoppgavene som må utføres på gården, forteller gårdbrukeren.

Kjører flere merker

Gustad kjører også konkurrerende merker, og har fulgt nøye med på servicekostnadene.

- Jeg kjøpte en tilsvarende modell fra et annet merke omtrent samtidig som jeg kjøpte 6830en. I løpet av de første 2000 timene var servicekostnadene 33 0000 kroner på John Deeren og 66 000 kroner på den andre traktoren. Jeg fører ikke like nøyaktig regnskap lenger, men ser at denne differansen har flatet ut nå. Det skyldes nok både at Felleskjøpet er blitt dyrere og at konkurrenten nok har blitt noe billigere, sier kjøttprodusenten.

Må få hjelp

Gustad mener det viktigste argumentet når han skal velge traktor, handler om ettermarked, at han får den hjelpen han trenger når problemer oppstår.

- Felleskjøpet i Molde har vært veldig flinke. De har kompetente og serviceinnstilte mekanikere som kjenner både meg og traktoren godt. Tommy Bøe, er også en fantastisk god selger og hjelper som ordner opp i de problemene som måtte oppstå. Tilgangen på deler er også god nå, avslutter gårdbrukeren.