24.05.2024 | Håvard Simonsen

Med sin Väderstad Spirit 300S har de fått en enkel og effektiv våronn.

Løten-bøndene er inne i sin andre sesong med sin tre meter Spirit 300S.

– Såmaskinen har fungert veldig bra og etter forventningene. Den er veldig presis både når det gjelder sådybde og såmengde, og den har seksjonskontroll som stenger halve maskinen slik at det blir mindre overlapp. Den er snerten å kjøre både på jordet og langs vegen. Den går lett, men det er selvfølgelig avhengig av hvor hardt du legger på skålseksjonen foran på maskinen, sier Jevnaker, som er fast kjørekar på Spiriten.

Såmaskinen trekkes av en John Deere 6155R, som har vist seg mer enn stor nok selv om de har arealer som både er kulete og til dels bratte. Jevnaker framhever de store offset-monterte bære- og pakkehjulene som sitter midt på maskinen, mellom CrossBoard- og Carrier-seksjonen foran og såaggregatet bak, som en stor fordel.

– Det gir stor bæreevne og flyter over alt. Det er tidsbesparende og gjør at du kan ha et behagelig kjøremønster. Opplegget er helt genialt, sier Jevnaker.

Jevnaker og Bergseng har valgt det lengste draget på maskinen, som henger i 3-punktsopphenget på traktoren.

– Løsningen gjør det enkelt å snu. Du kan legge såmaskinen nesten inntil traktoren og ha svært liten svingradius, forklarer Jevnaker. Traktoren har AutoTrac og da vi var på besøk kjørte Jevnaker teiger med såmaskinen. Det gjør de for å få mindre vendeteig og det blir også mindre kjøring på vendteigen.

imagey8b1.png

PRESIS: Etter to sesonger konstaterer Karl Fredrik Jevnaker at Spiriten er svært presis og legger såkornet akkurat der han vil ha det.

Stor kapasitet

Jevnaker og Bergseng driver til sammen 1600 dekar med eget og leid areal. Jevnaker har oppalshøner med ca. 15 000 dyr og Bergseng har rugeggproduksjon med 7 500 høner. Også på gårder de leier er det fjørfeproduksjon.

– Vi har mye husdyrgjødsel og sprer møkk på alt. Det er hovedgrunnen til at vi har valgt en ren såmaskin. Dyrkingsstrategien er å la alt areal som ikke høstsås, ligge i stubb. På våren sprer vi husdyrgjødsel som moldes ned med Väderstad Carrier. Så sprer vi mineralgjødsla med en Kverneland Geospread før vi sår, forteller de.

Bergseng står for spredning av fjørfegjødsla og kjører ut ca. én kubikkmeter pr. dekar, som tilsvarer rundt 10 kg N/daa. I tillegg gir de 3-4 kg N/daa med mineralgjødsel.

Systemet gir stor kapasitet. De sprer rundt hundre dekar per fylling med Geospreaden og sår 60-70 dekar per fylling med Spiriten.

image0spkh.png

GÅR LETT: Såmaskinen er lett å dra selv i bakkene.

Forsinket av uvær

Den gode kapasiteten kom godt med i år, for 5. mai ble våronna i Løten forsinket av et kraftig tordenvær med hardt regn. Uværet varte ikke lenge, men gjorde forholdene såpass ulagelige at Bergseng og Jevnaker måtte vente 6-7 dager før det igjen ble kjørbart.

– Det sto vann flere steder og jorda ble veldig hard. Heldigvis lå det meste ennå urørt i stubb og det reddet oss, sier de.

Etter nedbøren som kom har de hatt god nytte av Carrier-seksjonen foran på Spiriten.

– Den gir oss mulighet til å molde ned husdyrgjødsla og så i én og samme operasjon. Det har vi gjort på noe av arealet i år, for å kjøre minst mulig etter nedbøren. Vi spredde møkka rett på stubben og så kunne vi bruke Spiriten til å molde den ned og så i ei vending. Det er både gunstig og gir stor kapasitet, sier Bergseng.

I år sår de rundt 360 mål Ringsaker havre, 900 mål Annika og Bente 2-radsbygg og 340 mål Bredo 6-radsbygg.

Liker såsystemet

Allerede før de kjøpte Spiriten hadde Bergseng og Jevnaker i flere år brukt sin Väderstad Rapid som ren såmaskin. Men de har vært interessert i såsystemet på Spirit, og da den kom i en tre meter singelversjon, kjøpte de sin 300S før våronna 2023.

– Vi har stor tro på Spirit med såaggregatet bakerst. Det reduserer faren for pakking. Vi kan jo oppleve både kalde og fuktige forhold. Erfaringene så langt er at det fungerer etter hensikten, sier de to.

De sier det «ledige» såaggregaten også følger terrenget godt.

imagehxo4v.png

ENKEL: Jevnaker sier det er lett å ha oversikt over funksjonene på Spiriten via iPaden i traktorhytta.

Frøtelling

Spiriten har Väderstads E-Controll og SeedEye-funksjon og styres fra iPad i traktorhytta. Jevnaker synes det gir enkel og god oversikt. Systemet varsler hvis det oppstår blokkering i sårørene. Sensorer registrerer nøyaktig antall frø som går gjennom hvert sårør. Frøtellingen kan brukes til å bestemme utmating av ønsket antall frø pr. kvadratmeter. Frømengden og gjennomstrømmingen i hvert sårør vises i sanntid på iPaden i traktorhytta. Gjennom ISOBUS-tilkoplingen kan man også benytte skiftekart og egne erfaringer til å variere såmengden.

– Vi har ennå ikke sådd med variert såmengde. Det må vi sette oss mer inn i. I år er dessuten kvaliteten på såkornet svært varierende med til dels lave spireprosenter og varierende hektolitervekt, så vi har funnet ut at det er et vanskelig år å starte opp med variert tildeling, sier Jevnaker.

imagewqqk4.png

TERRENGGÅENDE: Selger Ingvar Oddsæter i Felleskjøpet viser hvordan såaggregatene har uavhengige oppheng som følger terrenget godt.