14.09.2023 | Karstein Brøndbo

Melkeprodusenten på Mollan oppi Øverbygda lengst øst i Snåsa har skogen og Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark som nærmeste nabo og få utvidelsesmuligheter, etter at naboen på 70 trakk seg ut av Mollan samdrift og solgte sin kvote i 2020. Fjøset fra 50-tallet, som ble bygget om til løsdrift på 90-tallet, fungerte som samdriftfjøs og virker nok noen år til. Men Harald vet ikke om neste generasjon, som har flytta heim og har godt betalte jobber, vil trosse fornuften og bygge et robotfjøs og kjøpe seg opp i kvote fra 120 000 liter til mellom 300 000 og en million liter med et usikkert leiejordsmarked. Sjøl trives bestefaren med godt nabosamarbeid om grashøstinga, der han leiekjører med rundballepressa og naboene bidrar med slåing, raking og ei rundballeklype på en blå traktor.

- Det er Liv Hanem som står som eier av gården. Hun er ikke så aktiv med i det daglig, da hun arbeider i hjemmesykepleien. Men vi diskuterer og tar både store og små avgjørelser i lag. Det har funka bra i snart 40 år det, sier Harald, som titulerer seg som altmuligmann.

Langsiktige valg avgjørende for samvirket


- Den største utfordringen for Felleskjøpet er konkurransen fra aktører som velger de største og de mest sentralt plasserte kundene, sier Kavli. Han er opptatt av å gå inn i samvirkets dilemmaer, men synes samtidig at det ikke alltid er så lett å framstille disse riktig.

- Vi må tenke langsiktig, både for selskapet og for oss sjøl. Det kan bety at jeg i en utkant kanskje må betale litt mer for kraftfôret, men at det kan tjene meg likevel å gjøre det på lang sikt. For konkurrentene vil ikke levere rimeligere kraftfôr til meg om Felleskjøpet blir borte, konstaterer han.

- Gamle beslutninger kan få avgjørende betydning, sier han og lurer på om sambygdingens avgang i Norturas styre kan ha en linje helt bakover til plasseringen av kyllingslakteriet i Hærland i 2011. Sikker er han derimot på at hans forgjengere som tillitsvalgte i Trøndelag har vært heldige med en langsiktig enighet om prioriteringene av Felleskjøpets investeringer i regionen, først i Namsos, så i Steinkjer, så Ørlandet og Fannrem. Deretter står Levanger og Verdal for tur. Og det er en framgangsmåte han kan anbefale.

- Vi må satse på de riktige stedene, men vi kan ikke investere mer enn det vi har råd til. En sunn økonomi er viktig uansett om en driver sjøl eller det er et stort konsern. Det viser tydelig fokuset på forholdet mellom driftsresultat (EBITDEA) og rentebærende gjeld som avgjør hvor høye renter Felleskjøpet må betale, sier Kavli, som føler at han som distriktsrådleder har kommet tettere på administrasjonen og styret, men at han fortsatt kunne tenke seg å se mer av styremedlemmene.