09.02.2024 | Karstein Brøndbo

- Det er stas å være tillitsvalgt i Felleskjøpet, å være en del av fellesskapet. Det er morsomt, interessant og lærerikt. Jeg er samvirkemann like mye som jeg er bonde og veldig godt fornøyd med den organiseringa vi har, der det er kort vei fra grasrota til styreleder og administrasjonen. Hvis avstanden blir for stor, blir det avmakt, men i Felleskjøpet er det mulig å ta opp ting og få et svar, sier Per Anders Westgaard, og har et selvopplevd eksempel: 

Konkurransekraft og volum

- Det er viktig for meg som liten bonde i Østerdalen at Felleskjøpet også vinner de største kundene i sentrale strøk. Felleskjøpets totalvolum og enhetskostnader betyr så mye også for mine kostnader. Jeg kan derfor være med på at pris brukes som virkemiddel i konkurransen overfor de store, sier distriktsrådslederen i region 2, Hedmark, Røros og Holtålen. Han er glad og litt overrasket over at Felleskjøpet allerede har satt i gang en prosess rundt dette, som han og flere tillitsvalgte tok initiativ til på årsmøtet i 2023.  

Fabrikkstruktur må diskuteres

Den erfarne lokalpolitikeren med 20 år i kommunestyre og formannskap mener at landbrukssamvirkene generelt er for redd for kritikk. 

- Vi må tørre å ta viktige diskusjoner om fabrikkstruktur nå, og ikke vente til vi kommer på etterskudd og må gjøre ting som vi blir tvunget til, slik vi kan se i Nortura, sier Westgaard. Han mener at bønder ikke kan regne med å ha gode levevilkår uten et sterkt samvirke, som et korrektiv til aksjeselskapene, som maksimerer overskudd til eierne.  

Sunn diskusjon om organisering

- Vi må også ta inn over oss at vi blir færre bønder, og ikke bare kritisere at det er mange folk på Lillestrøm. Det er gjennom handling at man viser handlekraft, og ikke ved å prate. Det er lenge siden vi har sett på antall årsmøteutsendinger, og vi må tørre å diskutere også dette, selv om det ikke haster mer enn at vi har tid til å ha en god prosess, sier storelvdølen.  

Per Anders Westgaard og kona Cisilie Selnes Westgaard dyrker gras og tar imot 46 kalver fra ammekyrne på gården Søstu Westgaard i Stor-Elvdal ved siden av fulle jobber som henholdsvis driftsleder i Statsbygg og sektorleder i Stor-Elvdal kommune. Paret har til sammen sju barn, hvor to sønner er med i drifta, og en datter bor i kornområdene i Minnesota og minner om at alle norske bønder er små. Interesser utenom omfatter fotball, fuglehund, utmark, jakt og villrein.