25.04.2024 | Eva Olssøn

Som tillitsvalgt er Aune opptatt av å jobbe for at Felleskjøpet skal fortsette å være aktuell og relevant også framover i tid.

-Tillitsvalgte må sammen med styret og administrasjonen jobbe for et sterkt samvirke også for neste generasjon bønder. Det er ingen hemmelighet at det blir stadig færre bønder og vi må legge til rette for de endringene som nå skjer. Særlig må vi bevisstgjøre neste generasjon på verdien av samvirket. Samvirket er viktig fordi det er vi bønder som eier vår egen bedrift. Gjennom eierskapet og samhandlingen bidrar vi til å holde prisene på innsatsmidlene nede.

Avhengig av hverandre

Aune legger også vekt på at eiere må forstå hvor gjensidig avhengig av hverandre de er. Kornbonden er avhengig av kraftforkjøperen og omvendt. Alle må være bevisst på nytten av å bruke samvirket og gjøre seg gode sammen.

Bondenytte

Bondenytte er et begrep Aune trekker fram i arbeidet som tillitsvalgt. Og det er særlig tre ting han legger i det.

For det først er det at bønder er opptatt av å få kjøpt de innsatsfaktorene de trenger av best mulig kvalitet for en rimeligst mulig penge og det gjør Felleskjøpet best om de har en ledende posisjon i markedet. Kostnadene holdes nede ved hjelp av et sterkt samvirket, særlig for bønder som bor et stykke unna fabrikkene. Det andre er at vi gjennom Felleskjøpet har et serviceapparat som er tilpasset og tilgjengelig i hele landet. Det siste er at vi gjennom Felleskjøpet har butikker over hele landet som har varer både for bonden og forbruker. Forbrukeren bidrar også til å holde våre priser på et akseptabelt nivå.

Det nytter å påvirke

-Det er kort vei mellom eiere, administrasjon og styre. Det er en kjempefordel vi har og som vi må passe på framover når vi skal bygge organisasjonen for framtida. Uansett hvordan framtida og eierorganisasjonen blir framover er det viktig at dette blir med videre, avslutter Aune.