13.10.2020 | Karstein Brøndbo

Det skinner i galvaniserte stålsiloer, tørkeanlegg, rør og elevatorer på Huse i Askim i Indre Østfold. Tekniske rom, et par små betongklosser med dør og vinduer, fungerer som målestokk og viser at anlegget er fire etasjer høyt.

Vil beholde verdiskapinga

- Jeg vil beholde mer av verdiskapinga på gården, og da er det mer lønnsomt med et eget anlegg, sier Sverre-Magnus Huse. Den tidligere revisoren, som ble korn- og svinebonde på heltid i 2017, har regna på det. Han satser på å frigjøre tid i skuronna fra å sitte i kø på mølla, der timebestillinga ikke fungerte og det var vanskelig å få levert, siden mange hadde booket flere timer enn de trengte. Tiden han brukte i kø på mølla, vil han heller bruke på å treske sine 1050 egne og leide dekar med korn og til å få sådd mer lønnsomt høstkorn. Alt til riktig tid.

Huse kan på det meste treske opp mot 300 dekar på en dag, og anlegget er rikelig dimensjonert for å ta unna alt kornet fra nåværende areal og mere til. Under en grønn presenning ligger en tippesjakt på 27 kubikkmeter. En spissbunnet råkornsilo på 117 kubikkmeter har plass til tre tørkesatser i satstørka på 38 kubikkmeter, som er en Tornum TS-3-12-4. En stor lagersilo på 800 kubikk tar imot det tørka kornet etter hvert.

Tørker rimelig med propan

Rimelig lagerleie hos kornmottakene reduserer lønnsomheten i gårdslagring, og Sverre-Magnus Huse har rundt ti øre per kilo for å lagre eget korn.

-Det er mer å tjene på å tørke kornet selv, mener kornprodusenten. Han har satset på et rimelig gassfyringsanlegg, som han mener er halvannen million rimeligere enn et tilsvarende flisfyringsanlegg, som kan være aktuelt senere. Huse regner 15-20 prosent lavere energipris på propan, som han nettopp betalte 6,30 kroner per kilo for, sammenlignet med diesel. Effektivt på tørka regner han 60-65 øre per kilowatt time hvis han fyrer med propan og 80-85 øre hvis han fyrer med diesel. Gassen inneholder mer energi per kilo, og Huse regner en virkningsgrad på 98 prosent siden avgassen fra forbrenningen er så ren at den kan sendes inn i matkornet. En dieselfyr trenger en skorstein, så der utnyttes bare 85-90 prosent av energien. Gassbrenneren, som har eget fordampingsanlegg for å gi nok gass, gir imponerende 1017 kW; nok til å tørke ned 150 tonn rått korn i døgnet.

– En sats hvete med 22 prosent fuktighet tar tre timer å tørke og en time for å kjøles ned, sier Sverre-Magnus.

Leaset tørke og brenner

Utendørsanlegget, som er levert ferdig montert fra Felleskjøpet og selger Jürgen Høie, har en prislapp på fire millioner kroner inkludert grunnarbeid, støping, siloer fra Sukup, samt transportsystem og annet utstyr fra Tornum.

– Et tørkehus ville ha kosta to-tre millioner i tillegg, sier Sverre-Magnus. Anlegget er i kun galvanisert og rustfritt stål. Det er kraftigere dimensjonert for å stå alene og alle skjøter er tetta med silikon. Til kornlageret ga Innovasjon Norge 800 000 kroner i tilskudd. Tørke og fyranlegg får han ikke tilskudd til, siden Huse først vurderte å bruke en mobiltørke han hadde fra før, og dermed ikke søkte på dette. Full PLS-automatikk i fra tippesjakta til ferdig tørt korn på lager frista imidlertid så mye at mobiltørka ble solgt, og tørke og gassbrenner kom på plass med leasingfinansiering.

- Tornum er velrennomert kvalitet på det beste, med slette vegger som ikke samler opp kornrester. Jeg er veldig godt fornøyd med Felleskjøpet og Jürgen Høie, sier Sverre-Magnus Huse, som satser på oppfølging og delelager fra Felleskjøpets avdeling på Mysen.

Fleksibel løsning uten hus

Sverre-Magnus har kjøpt 15 dekar tomt hos faren til tørkeanlegget. Uten hus er det er god plass til tippehenger i treskinga og et vogntog når kornet skal leveres. Transportsystemet fyller vogntoget på 30-40 minutter, noe som gir grunnlag for fraktrabatt og et kvantumsbasert pristillegg. Uten hus er det også enkelt å utvide anlegget med flere siloer, eller å bygge på satstørka i høyden for å øke kapasiteten. Dette er planer som kan bli aktuelle når Sverre-Magnus skal overta hjemgården med 400 dekar i tillegg. Nå driver han og faren Tore Huse hver sin gård med gjensidig hjelp; Sverre-Magnus med slaktegrisproduksjon, korn og snøbrøyting og faren med kombinert besetning i tillegg til korndyrkinga.

UTLASTING: Kornsiloen fra Sukup har rapsplater i bunnen for lufting. En bunntransportør under gulvet laster ut korn fra senter, og en feietransportør med skrue flytter kornet inn mot midten til siloen er tom.

 

TIPPESJAKT: Fra en fem ganger tre meter Tornum tippesjakt i stål, som rommer til 27 m³ strøken, går kornet i en bunnredler til elevatoren som løfter kornet opp 16 meter med 60 tonn i timen.

 

KORNFORDELER: I toppen av lagersiloen sitter en sentrifugalspreder. Den fordeler kornet jevnt utover, slik at det blir jevn luftgjennomgang i kornet og ikke oppstår ujevnt trykk på veggene.

 

AUTOMATISK PRØVETAKER: En representativ prøve på en halv bøtte korn per tørkesats tas ut for kalibrering av den automatiske satstørka.

FYRROM: Gassbrenneren er rimelig og enkel, selv om den leverer 1017 kW.