24.10.2022 | Karstein Brøndbo

Stål- og Landbruksbygg AS og SmartTekEnergi AS, har i samarbeid med Felleskjøpet Agri utvikla den nye og energivennlige måten å tørke korn på.

3 000 lastebillass med vann i norsk korn

Heldige kornbønder kan levere tørt korn rett fra åkeren, men de fleste må ha kornet innom en tørkeprosess for å sikre at det inneholder 15 prosent vann eller mindre og dermed er lagringsstabilt og utenfor fare for mugg og sopp. I gjennomsnitt inneholder norsk korn ca 21 prosent vann når det høstes, og de seks prosentene utgjør til sammen 78 000 tonn vann i den norske kornavlinga. Det tilsvarer 3 000 lastebillass, forteller Rolf Kristian Gjerstad i Stål- og Landbruksbygg AS.

Fra tørking av svømmehaller til korn

Entreprenør Gjerstad, som har levert over 1000 bygninger i landbruket, har fått med seg gründer Harald Søfteland i SmartTekEnergi AS, som over 30 års erfaring fra avfukting og energisparing i norske svømmehaller. Sammen med Felleskjøpet har de bygget et pilotanlegg på gården til Rolf Gjerstad i Tjølling. Korntørka består av tre tradisjonelle plansiloer med kjørbart gulv og vertikale skruer for omrøring. Mer uvanlig er det at huset er bygget lufttett og fullisolert med sandwichelementer, og at et korntørkeanlegg er stille.

Som en kondenstørketrommel

Lufta som blåses opp gjennom kornet i plansiloene sendes ikke ut gjennom et hull i veggen. Den varme og fuktige lufta suges inn i en avfukter, hvor den blir kjølt ned. Da kondenseres vannet som i en kondenstørketrommel, og rent vann renner ut i sluket via en vannmåler. Den tørre lufta varmes opp igjen av varmepumpa, som er et varmesystem som går i null. Mye energi frigjøres i forbindelse med at vannet kondenserer, den samme energimengden som trengs til fordamping, som er 0,7 kWt/liter.

- Prøv å få fyr på en rå vedkubbe. Før den har tørka, inneholder den en halv liter vann som må fordampe, før du får den til å brenne opp. Fordamping trenger mye energi. Kondensering gir det tilsvarende tilbake, og det er forklaringen på at tørka bruker så lite energi, forklarer Harald Søfteland.

Den tørre og varme lufta blåses inn i kornet igjen. Da prosjektet startet, var Gjerstad og Søfteland spent på hvor mye vifteenergi som måtte benyttes. Utprøvingene viste at systemet kunne redusere vifteforbruket til en brøkdel av det som er normalt. Systemet er beregnet for å kunne tørke på omluft uavhengig av vær, men kan blande inn friskluft når det er hensiktsmessig.

Rug som er tørket i tørka

Tørket rugen rekordbillig

Pilotprosjektet har fått tittelen «Tørkehuset», og første oppdrag var Rolf Gjerstads egen rugavling på 200 tonn, som ble tresket i august med 19 prosent vanninnhold. Etter tørking i 5 døgn var innholdet nede i 15 prosent, og vannmåleren viste at det var fjernet 1500 liter vann i døgnet eller ca 60 liter i timen. Energiforbruket i form av strøm var 400 kWh pr tonn vann. Med strømstøtte betaler Rolf Gjerstad kr 6200,- for å tørke rugen, som ble levert i slutten av august for få den høye basisprisen på rug, før prisen gikk ned i begynnelsen av september.

Slår både kaldluft og varmluft

Bygningsrådgiver Svein Ivar Ånestad i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har regnet ut at energiforbruket i en kaldluftstørke i godt vær er ca 571 kWh, at man havner rundt 771 kWh ved bruk av 5 grader tilskuddsvarme, mens en varmluftstørke vil bruke ca 1714 kWh pr tonn borttørket vann. Med to kroner pr kWh og 10 kr liter olje tilsvarer dette ca 800 kr pr tonn i Tørkehuset, kr 1142 kr ved kaldluftstørke, kr 1714 med varmluftstørke og kr 5114 med tørketrekk pr tonn vann hos Felleskjøpet.

Vil bygge tre anlegg neste år

Tørkehuset AS blir det nye salgsselskapet som skal selge de nye energisparende korntørkene. Men Gjerstad, Søfteland og Felleskjøpet Agri har ikke mål om å selge mer enn tre anlegg neste år, for de vil også bruke tid på patentering, søknader om støtte hos Enova og Skattefunn, påkobling av solceller med videre. Salgskonsulent Reinert Nydahl på innendørsmekanisering, korn og fjørfe i Larvik er Felleskjøpets mann inn i prosjektet, og han vil gi råd til kunder som vurderer nyanlegg eller ombygging av eksisterende korntørker. Det er aktuelt å finne kunder som ønsker å tørke mer enn sin egen kornavling, for en avfukter koster mildt sagt noe mer enn en oljebrenner. Til gjengjeld kan et anlegg som kan tørke 200 tonn korn på fem dager så rimelig, også godt brukes til leietørking av korn, høy, flis, løk, ved etc. Søfteland har blant annet tørket gartnerier, fisk og reinsdyrhjerter. – En kilowatt brukt på avfukting av rå ved gir 10 kilowatt ekstra under fyring, og det kan være løsningen på tomme vedlagre på høsten, sier han til Samvirke nr 7/2022.

800TØRKEHUSET.PNG

GOD TØRK: Utvendig ser korntørka nesten ut som alle andre. Men det er ingen åpne luker på veggen hos Rolf Kristian Gjerstad (t.h), som bruker en avfukter fra Harald Søfteland for å tørke kornet. Reinert Nydahl i Felleskjøpet har levert annen innendørsmekanisering i korntørka. 

Kornbinger

KORNBINGER: Enkle kornbinger med skruer for rullering kan brukes til tørking av ulike varer fra vedsekker og grønnsakskasser til bulkvarer som flis og korn. Tak og vegger er av isolerte sandwichelementer og brukt tørkeluft kan suges ut gjennomspjellene i veggen. Foto: Rolf Kristian Gjerstad. 

800Naturlig-Tork-IMG_8800.PNG

NATURLIG TØRK: Ingen kan konkurrere med godt vær når det gjelder rimelig korntørking. Men det er dessverre vanskelig å regne med. Foto: Rolf Kristian Gjerstad.