30.06.2021 | Karstein Brøndbo

Den siste mandagen i september 2020 er vakker i Trøndelag. Gule åkre med skurtreskere i alle skogens klare høstfarger veksler med hvite ulldotter på grønn høstfeiting, og det er blå himmel og røde brøytestikker hele veien fra Namdalen til Støren. Ved nordenden av Leksdalsvatnet står en ny kornsilo fra Sukup. Den er lakka i mørk grå kullfarget antrasitt, samme farge som hovedbygningen. Gårdsveien med lys grå singel og en luftig allé av ti par smekre søyleosp på smale striper robotklippet plen røper at bonden André Storstad og eller lærerkona Anne Kathrine Bilstad Storstad er litt mer estetisk interessert enn gjennomsnittet. Les mer om kornhåndtering her.

Storstad.jpg

Trøske, trøske og trøske

Bare ungene på 5 og 8 år er hjemme når Samvirke kommer innom. - Pappa trøsker!
For det er det som gjelder en slik dag; Trøske, trøske og trøske, kjøre kornlass kortest mulig til eget kornlager, tippe i egen sjakt, trykke på knappen, returnere til åkeren og trøske, trøske og trøske. 500 dekar tidligbygg var unnagjort før trønderne fikk tre uker byggevær. Da snekra André overbygget på tippesjakta fra Tornum, som sammen med et lite kornkontor og dieselfyren er det eneste som skal under tak av det nye kornanlegget.

750 dekar står igjen denne mandagen. Kornprodusenten kommer innom med et kornlass, rygger opp til sjakta og tar seg tid til et bilde. Fuktighetsmåleren viser mellom 17 og 19 prosent vann. Det seine bygget har tålt råværet, men det er på grensa. Og etter ei god uke med finvær er avlinga trygt i hus.

Kornsiloen er summen av mange ønske

Anne og André kjøpte gården Myrvold i Sparbu på det åpne markedet i 2008, og to nabogårder etter det, slik at all dyrkajorda, totalt 750 dekar inkl leiejord ligger nært gården. Arealet André leietrøsker og leiesprøyter er også nært. Å bygge korntørke har han tenkt på hver høst, og etter hvert ble prosjektet summen av en lang rekke ønsker:

  • å slippe slitet med å få bestilt tipptimer
  • å slippe å treske for tidlig for å rekke ugunstige tipptimer
  • å kunne ta litt større risiko med litt større andel mer yterike sorter
  • å kunne tørke rimeligere enn tørketrekket
  • å kunne levere kornet når prisen er god
  • å ikke være så avhengig av hjelp fra andre i onna
  • å bare ha én kornhenger
  • å stresse mindre

Prioriterte trygg lagring

André vurderte mange alternativer før han landa på Sukup-siloen på 470 m³. Som stor kalkentreprenør med oppdrag for Felleskjøpet og Franzefoss Minerals kommer han i kontakt med kornbønder over hele Trøndelag, og han har sett på mange anlegg. Felleskjøpet som langsiktig leverandør var et enkelt valg. Plansilo valgte han bort på grunn av større energibehov i tørkinga, og fordi den ville lagt beslag på mer dyrkajord. Dessuten ville den mulige lagerplassen for maskiner være opptatt av korn når han han hadde bruk for den.

Tre vertikale roterende skruer rullerer kornet i tørkesiloen som tørker og kjøler kornet automatisk til forhåndsinnstilt vannprosent og temperatur. Kornet kan deretter røres opp hver 14. dag, og det er sensorer som overvåker eventuell fukt og varmegang. IMEK-selger Torstein Husby på Levanger har planlagt anlegget, som har Skandia transportutstyr med kapasitet på 60 tonn i timen. Rask utlasting gir muligheter for kvantumsbestemt pris og redusert frakt ved Felleskjøpets henteavtale for korn. Og siloen ble levert ferdig lakka fra Sukup.

– Innovasjon Norge støtta prosjektet med knappe 20 prosent. Det var en ekstra bonus, men korntørka sto for tur, etter jord, maskiner og bygninger, og vi ville nok bygget uansett, sier André Storstad.

Spår boom i Trøndelag også

Han melder om stor interesse fra sambygdinger som vil komme og se. – Det har vært kaos på Innherred de siste 14 dagene. Kornmottakene gjør så godt de kan både på Steinkjer, Verdal og Rindsem. Men kapasiteten er for liten, og det kommer til å bli en byggeboom med nye kornanlegg på gårdene i Trøndelag også, spår Storstad på telefon 8. oktober.

720x779 Storstad-paret kopi.jpg

ANTRASITT: Noen dager etter tresking er også bygget over tippesjakta malt i samme farge som siloen. - Det kommer store porter og barnesikre rekkverk, sier André Storstad og kona Anne Kathrine Bilstad Storstad. Foto: Privat.

Publisert i Samvirke nr. 7 2020