14.06.2019 | Karstein Brøndbo, Felleskjøpet

I normale år leveres 3 av 4 tonn korn direkte til mottak. Resten leveres stort sett etter jul med et prispåslag på ca 20 øre. Men lagringsgodtgjørelsen nevnes ikke først av tørkeeierne.

- Jeg var grådig lei av å stå i tippekø på mølla. Og når du kommer opp i et visst volum, er du nødt til å ha en rasjonell håndtering av kornet for å være fornøyd med hverdagen, sier Halvor Lysaker på Mysen (bildet). Han har satt opp en satstørke på 31,1 m³, transportutstyr fra Skandia, oljefyr, tippegrop, utlastningslomme og 10 lagringsceller med totalt over 950m³ lagerplass. Korn- og melkebonden på Kongerud gård dyrker 1 000 dekar, men leietørker også for andre. – Det råeste jeg har hatt innom er 76 tonn åkerbønner med 40% vann som jeg tørka for en som ikke hadde noe alternativ. Det gikk med 3 800 liter diesel, sier Lysaker.

 

Å bli kvitt støvproblemer, å sikre matkornet mot skadedyr og beholde verdiskapinga på gården er viktig for Svein Paulshus på Mysen, som har bygget varmluftstørke med 430m³ i eksisterende driftsbygning sammen med kameraten Jens Øystein Homstvedt.

- Jeg ønsker å ha kontroll på avlinga mi sjøl og være uavhengig i den mest hektiske sesongen, sier Tore Skryten på Kløfta, som driver 1450 dekar og har plass til å lagre 1100 m³.

 

- Å få det mer lettvint er viktigst, melder Heidi og Marius Wethal på Kløfta.

Korntørka hos Halvor Lysaker, Mysen

Tekniske data fra Tornum:

  • TORNUM TS3 enkel satstorke TS3-9-3+T, 31,1 m³
  • Transportutrustning Skandia 80 t/h
  • Haga oljefyr HMV450, 640 kWAutodoc styresystem med vektstyrt tørke
  • Tippegrop TGS 27m³
  • Lagerceller: 6 st 30x50-13 Volum: 105 m³/st
  • Spissbunnceller:
  • 2 st 30x50-9 delte, Volum: 40,1 m³/st
  • 2 st 30x50-7+2 Volum: 77 m³/st
  • Utlastningscelle 30x50-6 Volym: 59,2 m³/st
  • Total lagervolum: 981,5 m³

Lønnsomhet i anlegg

- Man bør dyrke over 1000 dekar korn for å få lønnsomhet i denne typen anlegg fra Tornum. Men vi prosjekterer også rimeligere plantørker og runde tørkesiloer for dem det kan passe til, sier Odd-Arve Evju, som er prosjektkonsulent Imek i Larvik. Han er også opptatt av at man kan få fart på tørkinga i eksisterende plantørker med de nye røreanleggene, som gjør at man kan tilsette mer varme uten å få kondensering i toppskiktet.