29.06.2020 | Karstein Brøndbo

En omrører med en skrue kan dekke plantørker på opptil 7 meters bredde og 4 meters høyde. Skruen beveger seg som en traverskran, automatisk både på tvers og langs i tørkebingen. Den kan brukes for alle kornslag, grasfrø og skogsflis. Omrøringen øker luftgjennomstrømningen gjennom kornet. Det motvirker kondensering, og man kan ha tykkere tørkesjikt. Det gir redusert arbeid, tørketid og tørkekostnader.

- I en vanlig plantørke kan du tilføre luft som er maksimalt 5°C varmere enn utetemperaturen, men i en plantørke med røreanlegg kan du tilføre luft som er 10-12°C varmere. Det gir raskere tørketid og bedre kvalitet på kornet, såfrøet eller flisa. Ingen av disse har godt av å ligge lenge før det blir tørket.

Evju sier at et vanlig røreanlegg koster et par hundre tusen. Det består av skinner langs siloveggen, en traversbru på tvers av siloen, to små gearmotorer for tvers- og langsgående bevegelser og en 2,2 kW skruedriverenhet med en solid gearkasse. Driverenheten er svingbar 90 grader, slik at den lettere kan flyttes mellom binger. På enheten monteres en skrue som er opptil 4 meter lang og opptil 25 cm i diameter. Skruehastigheten er ca. 100 omdreininger i minuttet. Endebrytere og en vibrasjonssensor sender styresignaler til et styreskap, og så setter man et fjernstyringsskap lett tilgjengelig, slik at man slipper å gå opp i bingen. En varsellampe blinker når anlegget er i gang, og så passer det seg selv. Men brukeren må skaffe seg erfaring og finne ut hvor fort skruen skal flytte seg og hvor lenge man skal røre. Den kan flytte seg inntil en meter i minuttet.
– Desto mer varme man tilfører, desto mer må man røre, sier Odd-Arne Evju.

720x480 SIDEKANALER.jpg

TAPPELUKE I DELEVEGG: For å tømme en avdelt binge i plansiloen brukes en appeluke. SIDEKANALER: Tørka har to binger på 5,15 x 9,5 meter med en ovedkanal i midten. Kanalen er 3,3 meter høy. Det er støpte sidekanaler med rister. Sidekanalene åpnes og stenges med luker i gulvet i sidekanalen. Det kan tilføres varme via en brenner.

720x480 TAPPELUKE I DELEVEGG.jpg

TAPPELUKE I DELEVEGG: For å tømme en avdelt binge i plansiloen brukes en tappeluke.

720x830 STYRESKAP.jpg

STYRESKAP: Styreskapet har nødstopp og en varsellampe blinker når anlegget er i gang.