16.06.2020 | Karstein Brøndbo

Ekteparet Ingeborg og Espen Aasvangen driver stort med korn i Nes på Romerike. De bor på eiendommen Lystad, som er Espens farsgård i Skogbygda, et par km fra E16. Der står en Tornum varmluftstørke fra 2011 med PLS og veieceller og to stålblanke siloer som ble satt opp i 2017.

12 km sørvestover, i retning Kløfta, ligger Rakkestad gård i Vormsund, som er hjemgården til Ingeborg. Hvor mange dekar de dyrker, inkludert leiejorda som de annonserer etter på Aasvangen.com, vil de ikke svare på. Men den nye plansiloen har plass til 900 m³ korn.

– Vi har fått støtte fra Innovasjon Norge, sier Espen Aasvangen.

Tørke med solfangere

- Her var det en gammel låve med grisehus og to gamle varmluftstørker. Dette ble vi frarådd å oppgradere. Derfor ble det ny plantørke med solfangere for å øke tørkekapasiteten. Bare det gamle låvegulvet er igjen, forklarer Espen. Stor innleggingskapasitet, miljøaspektet og økonomien i å utnytte solfangerne trekkes fram av Ingeborg. Den nye tørka ble bygget i vinter av Felleskjøpet Bygg, som også har levert alt teknisk utstyr.

Oppe i takstolene, under det svarte solfangertaket, henger to Bruvik Chickago Blower tosidige sentrifugalvifter. Disse viftene er trykksterke, og de gir også mye luft pr tilført kW. Det er nyttig siden strømforbruket i plantørker som regel er stort, og at kapasiteten på nettet kan være et problem. - Effekt i forhold til strømforbruk var avgjørende for vårt valg av denne typen Bruvik-vifte, sier Espen og Ingeborg. Det er også lagt opp rør for tilskuddsvarme i tilfelle dårlig vær, men noen ekstern varmekilde er enda ikke innkjøpt. Leie av flisfyringsanlegg kan være et alternativ. Men røreanlegget kom på plass før våronna.

Skrue for rullering av korn

To tørkebinger med kjørbart gulv på 5,80 ganger 20 meter og røreskruer med høyde på 2,70 meter skal, i kombinasjon med varmluftstørka i Skogbygda, ta unna for en John Deere T560 tresker fra 2012. Etter nedtørking flyttes kornet over til to planlager i samme bygning. Alternativene med tilskuddsvarme eller å tørke kornet på varmluftstørka i Skogbygda er åpne.

– Det er umulig å beregne effekten av solfangerne på forhånd, sier Espen. De har satt inn to store Bruvik Chicago-vifter på 18,5 kW. Med støpt kjørbart gulv kan tørka være redskapslager og lager for såkorn og gjødsel etter at kornet er levert. Espen lurer på om det skal sette opp en løs vegg i enden av tørkebingene. Uten vegg kan man ikke kjøre skruen helt ut uten at kornet flytter seg ut på gårdsplassen.

720x 422 SOLFANGER.jpg

SOLFANGER: Bare låvegulvet er igjen av den gamle låven hos Ingeborg og Espen Aasvangen. Resten ble revet til fordel for et nytt kornlager på Rakkestad gård i Vormsund. Og det svarte taket er en eneste stor solfanger.

Aktiv familie og sikkert lager

Ingeborg har 85 prosent stilling på kommunalteknikk i Sør-Odal kommune, mens Espen har en halv stilling som fagskolelærer på Hvam videregående innen planteproduksjon og driftsledelse.

– Vi har også god hjelp av faren til Espen i onner og ellers, sier Ingeborg. Utenom tradisjonell kornproduksjon, produserer familien også rundballer og ved for salg. I tillegg kommer leietresking og annen leiekjøring samt snøbrøyting i Oslo og lokalt. I månedsskiftet mars/april var det imidlertid hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage, som hos mange andre. På tørka er det også gått med en del egeninnsats, men røreanlegget monteres av Felleskjøpet.

– Tørka må ha åpne porter når vi tørker for å slippe ut den rå lufta fra kornet, så vi må sette opp et sikkerhetsgjerde mot røreanlegget, sier Espen. Røreanlegget har fått en kontrollboks i nærheten av hovedkanalen slik at det kan styres uten at noen må opp i bingene.

720x480 TRYKKSTERK VIFTE alt II.jpg

TRYKKSTERK VIFTE: Bruvik Chickago Blower tosidige sentrifugalvifter er trykksterke, og de gir også mye luft pr tilført kW. Det er nyttig siden strømforbruket i plantørker som regel er stort, og at kapasiteten på nettet kan være et problem.

Utvendig bilde av korntørke

Bygget er oppført i bindingsverk med takstoler. Utvendig er det stålplater på vegger og tak, som gjør bygget tilnærmet vedlikeholdsfritt. Bildet er fra ettårsbefaring november 2020. 

Full kornbinge med røreverk

Fulle kornbinger