18.06.2021 | Felleskjøpet

Store deler av verdens vareproduksjon er basert på en bruk-og-kast-tankegang, men mange av ressursene vi kaster har en verdi, dersom vi omstiller oss slik at vi kan utnytte dem.

Et eksempel på dette er samarbeidet mellom Felleskjøpets datterselskap Nordic Garden, Innherred Renovasjon og Ecopro for å utvikle torvfrie jordprodukter. Den nye jordfabrikken er lokalisert i Skjørdalen i Verdal og produksjonen er allerede i gang.

Produktet som produseres ved det nye anlegget, består av kompost fra hage, kornavrens og rester av cellulosemasse.

Bruker ny teknologi for å utnytte mer av dyrene

God dyrevelferd og dyrehelse gir norske bønder og matindustri et fortrinn i å tenke sirkulært. I Norge har det vært god tradisjon for å utnytte hele dyret, små og store poteter og all melken.

Selskapet Bioco, som eies av Felleskjøpet Agri og Nortura, bygger videre på denne tradisjonen, når de skal bruke ny teknologi til foredling av skjærebein av kylling og kalkun. Den nye teknologien kan hente ut protein fra bein og ikke-spiselige rester.

Først skal proteinet brukes til husdyrfôr. Målet på sikt er å benytte proteinet til menneskemat.