0

Bruk innetida smart - Slik gjør du grasproduksjonen mer lønnsom

Større innsikt – bedre lønnsomhet

Vet du hvor mye det koster deg å produsere en kilo melk? Hvordan responderer oksene dine på det nye kraftfôret? Har du kontroll på avlingene på hvert enkelt skifte? Eller hva med tomgangstimene på traktoren?

Jo mer du vet, jo bedre grunnlag har du for å drive godt. Og med god drift får du bedre lønnsomhet, mer motivasjon i hverdagen og du sover godt om natta.

Bedre grovfôr kan redde økonomien

Bedre grasdyrking og bedre grovfôrkvalitet kan styrke økonomien for mange melkeprodusenter. Bedre grovfôrproduksjon kan i mange tilfeller oppveie mye av det økonomiske tapet som følge av lavere melkekvoter og mindre produksjon. Felleskjøpet viser deg hvordan du planlegger en smartere og mer lønnsom grasproduksjon kommende sesong.

Gras er det helt dominerende fôret i norsk melkeproduksjon. I diskusjonen rundt kraftfôr og import av råvarer som vi ikke kan dyrke i Norge, for eksempel soya, blir det lett glemt at norskprodusert gras er den desidert største energi- og proteinkilden i norske fjøs. Verdien av norsk grasproduksjon er anslått til ti milliarder kroner. Bare én prosent forbedring betyr 100 millioner kroner.

Prosjektet Grovfôr 2020 har vist at én fôrenhet fra gras kan produseres vesentlig billigere enn hva én fôrenhet kraftfôr koster. Dessuten kan bedre kvalitet og fordøyelighet på grovfôret redusere kraftfôrforbruket. Hvis for eksempel kuas daglige grovfôrinntak øker fra  10 kilo tørrstoff til 11-12 kilo tørrstoff, kan kraftfôrmengden reduseres med 1-2 kilo. Sånt blir det penger av.

Godt grovfôr gir også rom for mer norske kornråvarer i kraftfôr som anbefales. 

Sammen med Felleskjøpet får du bedre innsikt gjennom hele verdikjeden, fra du starter planleggingen til avlingen er i hus og dyra har fått sitt. Våre fag- og salgskonsulenter kan trekke veksler på Felleskjøpets brede erfaring og kompetanse, og de hjelper deg med å tilpasse produkter og løsninger som er nyttig i din drift.

Bruker vi innetida smart, får vi mer ut av neste sesong.

Legg til snarvei på hjemskjerm?