Gjør deg klar for rengjøring av fjøset

Grundig vask og desinfeksjon er selve bærebjelken i god biosikkerhet. Enten du skal rengjøre fjøset eller siloen er det i denne prosessen du stopper smittestoffer fra å både etablere seg, og fra å overføres til videre drift. På denne måten legges grunnlaget for friskere dyr, bedre dyrevelferd, og bedre økonomi. Husk å ta vare på deg selv og beskytt deg når du gjennomfører vaskingen!

Høytrykksvasker  for nedvasking av fjøs og maskiner
Slik unngår du problemer i kraftfôrsiloen
God hygiene er grunnlaget for god biosikkerhet og god dyrevelferd
Unngå sykdom i ditt fjørfehus
Tar du vare på helsa når du vasker husdyrrom?
Desinfeksjonsmidler til husdyrrom

Desinfeksjonsmidler til husdyrrom

Velg riktig høytrykkspyler til rengjøringen

Se flere produkter

Rengjøringsmidler

Ta vare på helsa, husk verneutstyr

Se flere produkter

Vask og desinfeksjon av fjøset

Landbruket stiller store krav til utstyr. Gjennom valg av rett produkt får du økt produktivitet og kostnadseffektive løsninger. Vi har de rette løsningene til alle dine typer rengjøringsoppgaver.

Trenger du spalteplank

Husk å sjekke spalten i fjøset når du gjør reint. Trenger noe å skiftes?

Kontakt oss

Ta kontakt med din lokale salgskonsulent innendørsmekaniskering, så hjelper vi deg!

Betalingspartnere