Bygningsutstyr

Ventilasjon mekanisk og naturlig

Bruvik med mekanisk ventilasjon har vært desidert mest brukt som ventilasjon i storfefjøs. Dette på grunn av klimatiske forhold. Mindre fjøs med lavere takhøyder slik som bygg har vært utført gjennom mange år viser seg ofte som de beste og sikreste løsningene. Bruvik har hele spekteret med veggvifter, ventilasjonspiper, vegg- og loftsventiler og styringer tilpasset dette. Lavenergimotorer er nå faset inn i alle vifter.

Bruvik kommer for fullt på banen med naturlig ventilasjon med både paneler, foldegardin og rullegardin. Piper og kip takløsninger er i sortimentet. Vi ser det er mange muligheter for Bruvik med løsninger tilpasset for Norske forhold også her.

Munters naturlig ventilasjon har vi solgt i mange år. De har full portefølje av tak- og veggløsninger som vi vet gjennom mange år har fungert godt for oss.

 

Produkter mekanisk ventilasjon

Se flere produkter

Produkter naturlig ventilasjon

Se flere produkter

Spalteplank

Link Betong AS er en leverandør som har bred erfaring og kompetanse på det Norske markedet med sine produkter – både spalteplank og prefabrikerte elementer. De har et tilpasset sortiment etter norske krav og standarder på spalteplank.
.

Vi leverer også spalteplank fra Thisted Fjerritslev, en dansk produsent av plank både for storfe og svin. De har bred portefølje av kanal-elementer, dragere og kummer tillpasset til landbruket.

Produkter spalteplank

Se flere produkter

Gjødselhandtering

DeLaval har utgjødslingssystemer for de fleste behov. Gjødselroboten går i mange fjøs i dag, og den kan skrape mange meter fastgolv før det slippes ned i nedslipp. I tillegg finnes det flere alternativer på utgjødsling i åpne renner med enten hydraulisk drift eller dreining mot linetrekk med tau i stedet for wire. Kjettingtrekk kan også leveres, og også hydraulisk gjødseltrykker samt hydraulikk-trekk under spaltegolv.

Gjødselpumper – elektriske langstammede pumper kan leveres fra både Sveaverken, Duun og ikke minst Landia. Landia kan levere et bredt sortiment av dykkpumper, tørroppstilte pumper samt kanalomrørere i alle aktuelle motorstørrelser.

Produkter gjødselhandtering

Se flere produkter

Betalingspartnere