Telefonnummer til anlegget

90 23 65 86 66 93 41 68

 

Viktig info om timebestilling

 • 0-10 tonn = 1 tipptime.
  Har du mer enn 10 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 20 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter.
 • NB! Max 7 tonn per tipptime dersom du har korn med vannprosent mellom 24-28%.
  Har du vannprosent over 28% vil lasset bli avvist.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.

Mottak av korn sesongen 2018/2019

 • Bygg og havre alle dager.
 • Hvete klasse 1, 2 og 3.
 • Alt av økologisk, unntatt åkerbønner og oljefrø.
 • Hvete klasse 4 og fôrhvete leveres til Sørum, Bjørkelangen eller Årnes.
 • Fôrrug og matrug leveres til Årnes og Bjørkelangen.
 • Rughvete og oljefrø leveres til Kløfta og Bjørkelangen.
 • Erter leveres på Kløfta.

Havre og Mathvete skal leveres med forhåndsprøve til analyse for mykotoksiner.
Det skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, dette er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Matkorn
Ved levering av matkorn skal forhåndsprøve følge med lasset. 

Økologisk korn og erter
Det stilles krav til følgende dokumentasjon ved levering av økologisk korn og erter:

 • Hvert parti skal leveres med undertegnet dokument «Egenerklæring om økologikontroll» fra DEBIO
 • Ved første levering skal Debio-sertifikatet med vedlegg være med.
 • Ved manglende dokumentasjon vil kornet avregnes som konvensjonelt korn.

Containerbestilling

Leif Kopperud: 90 96 91 16 (fra Eidsvoll og Hurdal)
Frode Fallet: 41 57 95 02 (fra Akershus, Nes, Eidsvoll og Ullensaker)
K R Prestrud: 91 57 04 12 (fra Follo, Ski, Ås)

Containertabell Akershus 2019-2020.pdf