Viktig info om timebestilling

 • 0-10 tonn = 1 tipptime.
  Har du mer enn 10 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 20 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter.
 • NB! Max 7 tonn per tipptime dersom du har korn med vannprosent over 25 %.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.

Mottak av

 • Bygg og Havre: Alle dager.
 • Hvete og Rug (ikke Matrug og Hvete kl 4. Dette kan leveres til Årnes.): Ring for avtale.
 • Økologisk: Bygg og Havre alle dager frem til kl. 11.00. Annet økologisk; ring for avtale.

Havre og Mathvete skal leveres med forhåndsprøve til analyse for mykotoksiner.
Det skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, dette er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Matkorn
Ved levering av matkorn skal forhåndsprøve følge med lasset. Vi utfører ikke forhåndsprøve på Eidsvoll.
Analyseinstitutt, FKA Kløfta eller FKA Årnes kan gjøre dette.

Økologisk korn og erter
Det stilles krav til følgende dokumentasjon ved levering av økologisk korn og erter:

 • Hvert parti skal leveres med undertegnet dokument «Egenerklæring om økologikontroll» fra DEBIO
 • Ved første levering skal Debio-sertifikatet med vedlegg være med.
 • Ved manglende dokumentasjon vil kornet avregnes som konvensjonelt korn.

Containerbestilling

Kontakt anlegget