Telefonnummer til anlegget

90 23 65 86

 

Viktig info om timebestilling

 • 0-10 tonn = 1 tipptime.
  Har du mer enn 10 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 20 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter.
 • NB! Max 7 tonn per tipptime dersom du har korn med vannprosent mellom 24-28%.
  Har du vannprosent over 28% vil lasset bli avvist.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.

Mottak av korn sesongen 2020/2021

Siloleder Kate Strand, Christoffer V. Skjerven, Lars Einar Hofseth og Jon Ivar Muri ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Eidsvoll. 
Anlegget tar i mot følgende:

 • Konvensjonelt bygg, havre, fôrhvete og mathvete klasse 4 og 5 i sesong. 
 • Konvensjonell mathvete klasse 1, 2, 3, matrug og fôrrug etter avtale. 
 • Økologisk fôrhvete, rughvete og havre i sesong. 
 • Økologisk mathvete og bygg etter høstsesong.
 • Økologisk bygg og rug leveres på Lena, erter skal til Askim. 

Havre og mathvete skal leveres med forhåndsprøve til analyse for mykotoksiner.
Det skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, dette er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Matkorn
Ved levering av matkorn skal forhåndsprøve følge med lasset. 

Økologisk korn og erter
Det stilles krav til følgende dokumentasjon ved levering av økologisk korn og erter:

 • Hvert parti skal leveres med undertegnet dokument «Egenerklæring om økologikontroll» fra DEBIO
 • Ved første levering skal Debio-sertifikatet med vedlegg være med.
 • Ved manglende dokumentasjon vil kornet avregnes som konvensjonelt korn.

Containerbestilling

Leif Kopperud: 90 96 91 16 (fra Eidsvoll og Hurdal)
K R Prestrud: 91 57 04 12 (fra Follo, Ski, Ås)

Containerpriser Eidsvoll.pdf