Telefonnummer til anlegget

97795249

Viktig info om timebestilling

 • 0-10 tonn = 1 tipptime.
  Har du mer enn 10 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 20 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter.
 • NB! Max 7 tonn per tipptime dersom du har korn med vannprosent mellom 24-28%.
  Har du vannprosent over 28% vil lasset bli avvist.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.

Mottak av korn sesongen 2022/2023

Siloleder Kate Strand og Lars Einar Hofseth ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Eidsvoll. 


Anlegget tar i mot følgende:

 • Konvensjonelt bygg, fôrhvete og havre i sesong. 
 • Konvensjonell mathvete klasse 1, 2, 3 og 4, samt matrug og fôrrug etter avtale. 
 • Økologisk fôrhvete, rughvete og havre i sesong. 
 • Økologisk mathvete og bygg etter høstsesong.
 • Økologisk bygg i sesong skal leveres på Lena, rug til Larvik og erter skal til Askim. 

Ved levering av matkorn skal forhåndsprøve foretas. 
Det skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, dette er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Økologisk korn og erter
Det stilles krav til følgende dokumentasjon ved levering av økologisk korn og erter:

 • Ved første levering skal Debio-sertifikatet med vedlegg være med.
 • Egenerklæring skal følge med hvert lass som leveres.
 • Ved manglende dokumentasjon vil kornet avregnes som konvensjonelt korn.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.

Containerbestilling

Leif Kopperud: 90969116 (fra Eidsvoll og Hurdal)
Asbjørn Holdhus: 97716667 (fra Eidvoll og Hurdal)
K R Prestrud: 91570412 (fra Follo, Ski, Ås)

Containerpriser Eidsvoll.pdf
NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn.