Telefonnummer til anlegget

90236586

Siloleder Kate Strand og Lars Einar Hofseth ønsker deg velkommen til ny kornsesong på Eidsvoll

Viktig info om timebestilling

 • 0-10 tonn = 1 tipptime.
  Har du mer enn 10 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 20 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 
 • NB! Max 7 tonn per tipptime dersom du har korn med vannprosent mellom 24-28%.
  Har du vannprosent over 28% kan lasset bli avvist.
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.

Mottak 

 • Konvensjonell bygg og havre.   
 • Konvensjonell mathvete og fôrhvete etter avtale.  
 • Økologisk fôrhvete, rughvete og havre i sesong.
 • Økologisk mathvete og bygg etter høstsesong. 
 • Økologisk bygg og rug leveres på Lena, erter skal til Askim.
 • Økologisk oljefrø skal til Bjørkelangen.

Ved levering av matkorn skal forhåndsprøve foretas. 
Det skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, dette er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Det stilles krav til følgende dokumentasjon ved levering av økologisk korn og erter: 

 • Hvert parti skal leveres med undertegnet dokument «Egenerklæring om økologikontroll» fra DEBIO 
 • Ved første levering skal Debio-sertifikatet med vedlegg være med. 
 • Ved manglende dokumentasjon vil kornet avregnes som konvensjonelt korn. 

Containerbestilling

Leif Kopperud: 90969116 (fra Eidsvoll og Hurdal)
Krok og Landbruk: 92099928 (fra Eidsvoll, Hurdal og Maura)

Containerpriser Eidsvoll.pdf

NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn. 
Prisene er publisert med forbehold om trykkfeil.