Telefonnummer til anlegget: 90666529

Viktig info om timebestilling

  • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer.
  • 0-15 tonn = 1 tipptime.
    Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter.
  • Max 7 tonn per time dersom du har korn med vannprosent mellom 24 -28%.
  • Har du vannprosent over 28% kan lasset bli avvist. 
  • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass.

Mottak

  • Bygg og havre