Telefonnummer til anlegget er: 97 47 36 85

 

Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av 

Bygg, havre, mathvete, fôrhvete.
Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.
Økologisk bygg, havre og åkerbønner.

Containertransport

Kjell Strømnes, tlf: 90 83 34 03.
Børre Børresen, tlf:  90 68 07 54.

Container Østfold og Follo 2019-20.pdf