Husk leveringsseddel ved alle leveranser.

Mottak av 

Bygg, Havre, Mathvete, Fôrhvete.
Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget.

Containertransport

Kjell Strømnes, tlf: 908 33 403.
Børre Børresen, tlf:  906 80 754.