Telefonnummer til anlegget er: 97 47 36 85

 

Viktig info om timebestilling  

 • Ledige timer for levering av korn blir publisert på internett. Ledige timer blir kontinuerlig lagt ut og oppdatert i henhold til kapasitet på anlegget. Alle avbestillinger blir automatisk lagt ut som ledige timer. 
 • 0-15 tonn = 1 tipptime. 
  Har du mer enn 15 tonn må du bestille 2 tipptimer, mer enn 30 tonn; bestill 3 tipptimer osv. 1 tipptime tilsvarer 20 minutter. 
 • Max 7 tonn per time dersom du har korn med vannprosent mellom 24 -28%. 
 • Har du vannprosent over 28% kan lasset bli avvist.  
 • Maks vannprosent for levering av økologisk rug er 25%. 
 • Husk å fylle ut leveringsseddel for hvert lass. 
 • Det er timebestilling for all levering av korn fra 1. august t.o.m 1. mai.   

Mottak 

 • Konvensjonelt bygg, havre, mathvete og fôrhvete. 

  Husk å levere forhåndsprøve. Dette skal være en god gjennomsnittsprøve. Du får ikke oppgjør etter denne prøven, det er kun en sorteringsprøve for anlegget. 

 • Økologisk bygg, havre, fôrhvete, fôrrug, erter og åkerbønner. 

Containertransport 

Kjell Strømnes tlf: 90 83 34 03. (NB! Begrenset kapasitet) 
Børre Børresen, tlf: 90 68 07 54. (Etter innhøsting) 
Raymond Nicolaysen, tlf: 90957834 (økologisk korn)

Containerfrakt til Askim.pdf

NB! Containerprisene er kr/tonn. Minstebelastning er 9 tonn. 
Prisene er publisert med forbehold om trykkfeil.